2019

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

  • 2019 leden – Jan Palach. Spis Jana Palacha z fondu KPR – úmrtní oznámení, soustrastné telegramy prezidenta Ludvíka Svobody, Alexandera Dubčeka, Josefa Smrkovského a Oldřicha Černíka, vyšetřování smrti a pátrání po dopisech Jana Palacha, hrob na Olšanských hřbitovech, odstranění náhrobní desky zhotovené dle návrhu Olbrama Zoubka v roce 1970, žádosti matky Jana Palacha Libuše Palachové a jednání s úřady, protesty občanů proti exhumaci ostatků a přesunutí z Prahy do Všetat, dopisy ze zahraničí (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 101504/74, 1969–1974).
  • 2019 únor – Československý červený kříž. Výběr dokumentů z fondu KPR k 100. výročí založení Československého červeného kříže – jmenování první předsedkyně ČsČK Alice Masarykové prezidentem T. G. Masarykem dne 6. února 1919, oslavy 50. výročí v roce 1969, přehled jednotlivých akcí, přijetí delegace na Pražském hradě dne 18. září 1969, projev prezidenta Ludvíka Svobody aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1785; sign. 201062/74).
  • 2019 březen – Protektorát Čechy a Morava. Dokumenty k německé okupaci českých zemí v březnu 1939 – záznam československého prezidenta Emila Háchy o cestě do Berlína ve dnech 14. – 15. března 1939 a jednání s Adolfem Hitlerem, protokol z jednání a podmínky okupace podepsané v Berlíně dne 15. března za čs. stranu prezidentem E. Háchou a ministrem zahraničních věcí Františkem Chvalkovským, Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol T, sign. T 178/39).
  • 2019 duben – Pozemková reforma. Dokumenty k pozemkové reformě v Československu – zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového (záborový zákon), novinové články, memoranda a rezoluce, hospodaření se státními statky aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol L, inv. č. 2610; inv. č. 135 a 508).
  • 2019 květen – Josef kardinál Beran. Výběr dokumentů ze spisů pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana – protesty proti zatčení v červnu 1949, žádosti o propuštění z domácího vězení, o návrat z exilu v Římě a žádosti sestry Marie Kavinové o převezení ostatků kardinála Berana zpět do vlasti (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 297/50; sign. 17046/69; sign. 200589/85).
  • 2019 červen – Versailleská mírová smlouva. Výběr dokumentů ze spisu k mírovým smlouvám sjednaným na mírové konferenci v Paříži v roce 1919 – ratifikační listina ze dne 10. listopadu 1919, kterou byla schválena Versailleská mírová smlouva ze dne 28. června 1919 s Německem a Saintgermainská smlouva ze dne 10. září 1919 s Rakouskem, s podpisy prezidenta republiky T. G. Masaryka, předsedy vlády Vlastimila Tusara, ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše, ministra vnitra Antonína Švehly a kancléře prezidenta republiky Přemysla Šámala, aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 591, sign. D 4808/26).
  • 2019 červenec – Apollo 11. Dokumenty k misi Apollo 11 – prvnímu přistání lidí na Měsíci uskutečněnému v červenci 1969 – blahopřání prezidenta Ludvíka Svobody k úspěšnému vesmírnému letu, poděkování prezidenta USA Richarda Nixona, dar vzorku měsíční horniny a československé vlajky, která byla dopravena americkými astronauty v lunárním modulu na povrch Měsíce a zpět aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Hlavy států III, USA, sign. 201173/85).
  • 2019 srpen – Srpen 1969. Ohlasy na srpnové události roku 1969 adresované prezidentu republiky – kritika projevů prezidenta Ludvíka Svobody a prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka ze srpna 1969, svědectví z demonstrací v Praze a v jiných městech a protesty proti jejich krvavému potlačení, odmítání sovětské okupace ze srpna 1968 a následného vývoje v Československu, kritika přijetí tzv. pendrekového zákona (č. 99/1969 Sb.) a naopak rezoluce vyjadřující podporu vedení KSČ a požadující potrestání „rušitelů klidu a veřejného pořádku“ aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 31401/69/CH).
  • 2019 září – Ludvík Svoboda. Různé verze oficiálního životopisu československého prezidenta Ludvíka Svobody používané během výkonu prezidentské funkce, včetně konceptu s vlastnoručními poznámkami a souhlasnou parafou Ludvíka Svobody (fond Kancelář prezidenta republiky, Ludvík Svoboda, životopis; protokol 200000, spis. znak 1460, sign. 203311/70).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv