Aktuálně

Badatelna Archivu PH je ve dnech 8.7.-2.9.2019 uzavřena.

Upozorňujeme badatele fondu Archivu Metropolitní kapituly, Knihovny Metropolitní kapituly a hudebnin Metropolitní kapituly na to, že podle nových zásad, které stanovila deponátní smlouva z února tohoto roku, se mění podmínky výpůjčky z těchto fondu.

Jakékoliv zhotovování fotografií, a to i pro studijní účely, podléhají předchozímu a písemnému souhlasu majitele fondu, tj. Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Můžete se písemně obrátit na děkana kapituly, ICLic. Mgr. Ondřeje Pávka (moc.liamg@kevap.jerdno) nebo P. Mgr. Vladimíra Kelnara (zc.ahpa@ranlek.rimidalv). Poté nám, prosím, pošlete kladné vyjádření. Žádosti o reprodukční fotografie/smlouvy o reprodukování (časopisy, knihy, výstavy, webové stránky etc.) vyřizuje také majitel fondu. Písemný souhlas přikládejte k objednávce fotoslužeb.  

Historie archivu

Historie archivu

Archiv Pražského hradu při Kanceláři prezidenta republiky vznikl v roce 1920. Jeho počátky jsou spjaty s mírovými dohodami po skončení I. světové války a rozpadem rakousko-uherského mocnářství. Základ archivních fondů tvoří materiály z tzv. archivní a spisové rozluky mezi Republikou československou a Republikou rakouskou, ukončené roku 1923. Díky ní se zpět do českých archivů dostaly písemné památky a dokumenty, potřebné nejen pro fungování a chod nového státu, ale i archiválie mající trvalou historickou a heuristickou hodnotu.

Historie archivu

Fondy a sbírky

Fondy a sbírky

Archiv Pražského hradu uchovává a zpřístupňuje historické dokumenty k dějinám Pražského hradu, k jeho umělecko- a kulturně-historickému významu, stavebnímu vývoji a obecně k jeho funkci ústředního sídla hlavy státu. Dále má archiv v odborné správě rovněž Kapitulní knihovnu se sbírkou hudebnin, Archiv Metropolitní kapituly a fond Jednota pro dostavbu Chrámu sv. Víta. Na tyto fondy Metropolitní kapituly byl v roce 2015 vznesen nárok ze strany vlastníka, tj. Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Dne 3. května 2016 došlo k uzavření Smlouvy o úschově archivních fondů mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a Českou republikou - Kanceláří prezidenta republiky.

Fondy a sbírky