2017

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2017 leden - Zimní údržba silnic. Informace k problematice zimní údržby silnic zpracovaná na jaře 1969 hospodářsko-politickým odborem Kanceláře prezidenta republiky v reakci na upozornění prezidenta Ludvíka Svobody na každoročně se opakující nedostatky (fond Kancelář prezidenta republiky, č.j. A I f/107-69).
 • 2017 únor - Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. Informace o stavu výstavby první československé jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích zpracovaná v listopadu 1969 hospodářsko-politickým odborem Kanceláře prezidenta republiky - upozornění na náročnost, obtíže a zpoždění prací a nenávratnost celkové investice (fond Kancelář prezidenta republiky, č.j. A I f/207-69).
 • 2017 březen - František Schwarzenberg. Výběr dokumentů ze spisů Františka Schwarzenberga - seznam mladších příslušníků šlechtických rodů s udáním bydliště, rodinných poměrů a národnosti zpracovaný v roce 1934 na přání kancléře Přemysla Šámala, působení v Kanceláři prezidenta republiky v letech 1939-1940, styky se státním prezidentem Emilem Háchou aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 119/34; inv. č. 1505/D, sign. D 3470/46; sign. O 7739/47).
 • 2017 duben - Expo 1967. Výběr dokumentů ze spisů k světové výstavě v Montrealu v roce 1967 - poselství prezidenta Antonína Novotného, zhodnocení československé účasti na světové výstavě, seznamy významných osobností - návštěvníků československého pavilonu (fond Kancelář prezidenta republiky, č. j. S II c/18-67; č. j. Z I b 1/20-68).
 • 2017 květen – Volba prezidenta T. G. Masaryka 1927. Výběr dokumentů k volbě prezidenta T. G. Masaryka dne 27. května 1927 – program, ceremoniel při skládání slibu aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 893/A).
 • 2017 červen - Marshallův plán a Československo 1947. Výběr dokumentů k Marshallovu plánu o hospodářské pomoci Evropě, odvolání účasti na pařížské konferenci a odmítnutí ze strany Československa - zprávy ministerstva vnitra, ohlasy zahraničního tisku aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 1918/47).
 • 2017 červenec - Lex Schwarzenberg. Dokumenty k Adolfu Schwarzenbergovi a zákonu č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou - styky s prezidenty republiky a vzájemné návštěvy v letech 1935-1945, dopis Adolfa Schwarzenberga Edvardu Benešovi z 3. května 1947 doručený prostřednictvím Jana Masaryka se žádostí o spravedlnost, projednávání a schválení zákona dne 10. července 1947, zpráva Odboru právního KPR a upozornění na vážné mezinárodní a ústavní pochybnosti, doporučení k podpisu a zajištění podpisu prezidenta E. Beneše aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1505/D; sign. T 1821/47).
 • 2017 srpen - Cestovní ruch na Pražském hradě. Zpráva o průběhu cestovního ruchu na Pražském hradě v roce 1967 - statistika návštěvnosti a tržeb, kvalita služeb, dopravní obslužnost, zhodnocení kulturních akcí aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. Kol 36/4-68, čj. E I d/19-68).
 • 2017 září - Dálnice. Zpráva o postupu prací na stavbě české dálnice ze srpna 1939 a informace o stavu a postupu prací při výstavbě prvního úseku čs. dálniční sítě z listopadu 1968 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1154, sign. D 3744/40; čj. A I f/66-68).
 • 2017 říjen - Svobodné volby. Projevy a kritické připomínky občanů k organizaci a průběhu voleb v Československu v letech 1948-1968 - požadavky na volnou soutěž politických stran a vyhlášení svobodných a tajných voleb adresované prezidentu republiky (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 974/48; sign. 27213/69/D).
 • 2017 listopad - Marie Curie-Skłodowská. Dokumenty ze spisů k Marie Curie-Skłodowské - pobyt v Lánech u prezidenta T. G. Masaryka v červnu 1925, žádost o podporu pro dr. Františka Běhounka a jeho plánovanou cestu na severní pól z března 1926 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 776; inv. č. 670, sign. D 6775/29).
 • 2017 prosinec - Josef Lada. Spis malíře Josefa Lady - blahopřání prezidenta republiky k narozeninám, včetně neodeslané gratulace k nedožitým sedmdesátinám, zřízení památníku v Hrusicích aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 3081, sign. 657301/58).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv