Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. V Archivu KPR je k této rozsáhlé agendě uložena řada cenných a jedinečných archiválií (viz Archivní fondy a sbírky). Kromě Sbírky vyznamenání a Sbírky odňatých a vrácených vyznamenání se jedná o dokumenty z fondu Kancelář prezidenta republiky, mezi něž patří zejména spisy s rozhodnutími prezidentů republiky o propůjčení či udělení vyznamenání, matriční a jiné evidenční knihy. Právě matriky nositelů vyznamenání se ve většině případů staly základním pramenem pro zpracování seznamů nositelů státních vyznamenání, které jsou průběžně doplňovány.