2015

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2015 leden - Holokaust. Výběr z dokumentů adresovaných prezidentu Emilu Háchovi a KPR v souvislosti s řešením židovské otázky a transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů; poskytnutí příspěvku na zřízení mezinárodního památníku v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau) (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 624/27; inv. č. 1277/C; inv. č. 1277/D, sign. A 635/42; inv. č. 1515/A; sign. 300098/64).
 • 2015 únor – Bombardování Prahy v roce 1945. Dokumenty Kanceláře prezidenta republiky týkající se sbírkové akce a pomoci obyvatelům Prahy postiženým náletem ze dne 14. února 1945 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1283, sign. S 3072/45).
 • 2015 březen - Československé opevnění. Dokumenty Kanceláře prezidenta republiky týkající se výstavby československého opevnění v letech 1936-1938; návštěva modelu podzemní pevnosti v Brdech prezidentem Edvardem Benešem, podíl německých podnikatelů na vojenských zakázkách, odstraňování opevnění německým vojskem v roce 1939 a hlášení o způsobených škodách (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 263/22; inv. č. 1271/A, sign. D 7092/39).
 • 2015 duben - Hokejové mistrovství světa v Praze. Dokumenty Kanceláře prezidenta republiky týkající se pořádání mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v letech 1933, 1938 a 1947. Přijetí záštity a věnování ceny pro vítěze ze strany prezidenta republiky, účast na zápasech československého národního mužstva aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1602/C, sign. D 4831/47).
 • 2015 květen - Pražské povstání. Zpráva osobního tajemníka prezidenta Emila Háchy JUDr. Františka Škarvana o dění na Pražském hradě ve dnech 5. - 9. května 1945 (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 14/45).
 • 2015 červen - Vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Žádosti o mírnější zacházení s Němci adresované prezidentu republiky E. Benešovi a jeho manželce; informace o situaci v českém pohraničí, kriminalitě, násilí a excesech při „divokém odsunu" v Brně, Praze, Karlových Varech aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 48/45 a T 125/45).
 • 2015 červenec - Husovy oslavy. Výběr dokumentů týkajících se účasti prezidentů republiky při uctívání památky Mistra Jana Husa v letech 1925-1949 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 950, sign. D 7171/38; inv. č. 1563, sign. D 8835/47; inv. č. 2066).
 • 2015 srpen - Jan Antonín Baťa. Výběr dokumentů ze spisu Jana Antonína Bati a Baťových závodů - korespondence s prezidenty republiky, darování obuvi a publikací, podněty k řešení hospodářské krize, holdy z oslav Svátku práce ve Zlíně aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. 1238).
 • 2015 září - Alois Eliáš. Výběr dokumentů ze spisů generála Aloise Eliáše - zatčení v září 1941 a odsouzení k trestu smrti, intervence státního prezidenta Emila Háchy, telegram prezidenta Edvarda Beneše u příležitosti odhalení pamětní desky v červnu 1947 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 54/41 a inv. č. 1486).
 • 2015 říjen - Osvobozené divadlo. Výběr dokumentů ze spisu Osvobozeného divadla v Praze - žádost o finanční podporu, návštěvy divadelních představení prezidenty republiky, setkání s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1049/A).
 • 2015 listopad - Jan Zrzavý. Výběr dokumentů týkajících se akademického malíře Jana Zrzavého - žádost o finanční podporu na pobyt v Paříži, zakoupení obrazů do hradních sbírek, propůjčení čestného titulu národní umělec v roce 1966, blahopřání k 80. narozeninám v roce 1970 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1645/C; inv. č. 1038; č.j. Z I a 31/1-66; sign. 203942/70).
 • 2015 prosinec - Abdikace prezidenta T. G. Masaryka. Výběr dokumentů vzniklých v souvislosti s přípravou abdikace prezidenta T. G. Masaryka dne 14. 12. 1935 - záznam z jednání s předsedou vlády Milanem Hodžou dne 21. 11. 1935, návrhy a konečný text prohlášení prezidenta Masaryka aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 12/24; inv. č. 893/T).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv