Archiválie měsíce

2019 červenec – Apollo 11

Dokumenty k misi Apollo 11 – prvnímu přistání lidí na Měsíci uskutečněnému v červenci 1969 – blahopřání prezidenta Ludvíka Svobody k úspěšnému vesmírnému letu, poděkování prezidenta USA Richarda Nixona, dar vzorku měsíční horniny a československé vlajky, která byla dopravena americkými astronauty v lunárním modulu na povrch Měsíce a zpět aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Hlavy států III, USA, sign. 201173/85).

Celá zpráva

2019 červen – Versailleská mírová smlouva

Výběr dokumentů ze spisu k mírovým smlouvám sjednaným na mírové konferenci v Paříži v roce 1919 – ratifikační listina ze dne 10. listopadu 1919, kterou byla schválena Versailleská mírová smlouva ze dne 28. června 1919 s Německem a Saintgermainská smlouva ze dne 10. září 1919 s Rakouskem, s podpisy prezidenta republiky T. G. Masaryka, předsedy vlády Vlastimila Tusara, ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše, ministra vnitra Antonína Švehly a kancléře prezidenta republiky Přemysla Šámala, aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 591, sign. D 4808/26).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání