Archiválie měsíce

2018 říjen – Oslavy 28. října

Program jubilejních oslav 27. a 28. října 1928, poselství prezidenta T. G. Masaryka a projevy předsedy Poslanecké sněmovny Jana Malypetra a předsedy Senátu Mořice Hrubana ze dne 28. října 1928 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1948).

Celá zpráva

2018 září – Mnichovská krize 1938

Dopisy, rezoluce a jiná podání občanů, včetně příslušníků jiných národností, vyjadřující odhodlání bránit republiku a demokracii, adresované prezidentu E. Benešovi v době stupňujícího se ohrožení Československa ze strany nacistického Německa v létě a září 1938 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1059).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání