Archiválie měsíce

2019 únor – Československý červený kříž

Výběr dokumentů z fondu KPR k 100. výročí založení Československého červeného kříže – jmenování první předsedkyně ČsČK Alice Masarykové prezidentem T. G. Masarykem dne 6. února 1919, oslavy 50. výročí v roce 1969, přehled jednotlivých akcí, přijetí delegace na Pražském hradě dne 18. září 1969, projev prezidenta Ludvíka Svobody aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1785; sign. 201062/74).

Celá zpráva

2019 leden – Jan Palach

Spis Jana Palacha z fondu KPR – úmrtní oznámení, soustrastné telegramy prezidenta Ludvíka Svobody, Alexandera Dubčeka, Josefa Smrkovského a Oldřicha Černíka, vyšetřování smrti a pátrání po dopisech Jana Palacha, hrob na Olšanských hřbitovech, odstranění náhrobní desky zhotovené dle návrhu Olbrama Zoubka v roce 1970, žádosti matky Jana Palacha Libuše Palachové a jednání s úřady, protesty občanů proti exhumaci ostatků a přesunutí z Prahy do Všetat, dopisy ze zahraničí (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 101504/74, 1969–1974).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání