Archiválie měsíce

2018 prosinec – George H. W. Bush

Výběr z dokumentů k bývalému americkému prezidentu Georgi H. W. Bushovi – program návštěvy Československa v listopadu 1990, dopis G. Bushe a poděkování za přijetí a dary, životopis, blahopřání k Vánocům 1992 a vlastnoruční koncept děkovné odpovědi prezidenta Václava Havla, udělení Řádu Bílého lva I. třídy v roce 1999 u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Václav Havel – monitoring; protokol 200 000, Hlavy států IV, USA; Václav Havel – blahopřání, 1992; KPR – vyznamenání, čj. 3871/99).

Celá zpráva

2018 listopad – Volba Emila Háchy prezidentem ČSR

Blahopřání Edvarda Beneše Emilu Háchovi ke zvolení prezidentem Československé republiky dne 30. listopadu 1938 (fotokopie) a vlastnoruční koncept a opis děkovné odpovědi E. Háchy (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 978/35, čj. T 109/42).

Celá zpráva

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky

Archivu Kanceláře prezidenta republiky je svěřeno do péče 23 archivních souborů o rozsahu bezmála 1 500 běžných metrů. Kmenovým a nejrozsáhlejším souborem je fond Kancelář prezidenta republiky, v němž jsou trvale uchovávány dokumenty československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918. Z dalších významných archivních souborů je vhodné jmenovat fondy Londýnský archiv, Národní soud (z období Protektorátu Čechy a Morava), fondy Lesní správy Lány a Správy Zámku Lány, osobní fondy vedoucích KPR Přemysla Šámala, Jiřího Havelky, Augusta Adolfa Popelky a Jaromíra Smutného nebo sbírky fotografií, novinových výstřižků, vyznamenání a odňatých a vrácených vyznamenání.

Archivní fondy a sbírky

Služby veřejnosti

Služby veřejnosti

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je veřejným a otevřeným archivem. Kromě trvalého uchovávání vybraných dokumentů, jejich evidence a odborného zpracovávání je hlavním úkolem archivu zpřístupňování tohoto obrovského informačního bohatství široké veřejnosti, a to za podmínek stanovených archivní a jinou související legislativou.

Služby veřejnosti

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání

Udělování a propůjčování státních vyznamenání patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Archiv Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zpracovává a zpřístupňuje seznamy nositelů státních vyznamenání.

Státní vyznamenání