2014

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2014 leden - Česká liga proti bolševismu. Výběr dokumentů ze spisu České ligy proti bolševismu (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1269/A, sign. A 873/45).
 • 2014 únor - Rudolf Beran. Výběr dokumentů ze spisů předsedy československé vlády Rudolfa Berana (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1093; sign. T 146/42; inv. č. 2504, sign. 101895/54).
 • 2014 březen - Bohumil Hrabal. Pohoršené reakce čtenářů na zveřejnění básně Bohumila Hrabala „Bambini di Praga" adresované prezidentu republiky Antonínu Novotnému v roce 1966 (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 30 699/66).
 • 2014 duben - Štěpán kardinál Trochta. Výběr dokumentů ze spisů litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1992, sign. 117871/48; sign. 101444/69 a sign. 609514/74).
 • 2014 květen - Pražské metro. Výběr dokumentů ze spisu k propůjčení státních vyznamenání u příležitosti otevření pražského metra dne 9. 5. 1974 (fond Kancelář prezidenta republiky, č.j. 8020/74-1).
 • 2014 červen - Rafael Kubelík. Výběr dokumentů ze spisu dirigenta Rafaela Kubelíka - žádosti o podporu, návrat hudebníků do Rudolfina aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2856).
 • 2014 červenec - Alfons Mucha. Výběr dokumentů ze spisu malíře Alfonse Muchy (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2448).
 • 2014 srpen - Slovenské národní povstání. Výběr dokumentů ze spisů k Slovenskému národnímu povstání - oslavy výročí SNP, žádosti účastníků SNP o podporu (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2923 a 1686/A).
 • 2014 září - Lída Baarová. Spis Lídy Baarové - pozdravy z filmových natáčení adresované státnímu prezidentovi Emilu Háchovi a přímluvný dopis za Lídu Baarovou z června 1945 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1645/A/b, sign. R 4355/45).
 • 2014 říjen – Jaroslav Seifert. Výběr dokumentů nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta – dopisy adresované prezidentům republiky, udělení čestného titulu národní umělec, žádosti a rezoluce Svazu československých (českých) spisovatelů z let 1969–1970 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1993/G, sign. 114256/48; č.j. Z I a 31/1-66; č.j. S II c/16-69; č.j. S II c/79-69; sign. 201675/70; sekretariát G. Husáka, kart. 18).
 • 2014 listopad - Sametová revoluce. Svědectví studentů pražské Střední průmyslové školy „V Úžlabině" o brutálním zásahu bezpečnostních složek proti pokojné demonstraci na Národní třídě dne 17. listopadu 1989 adresovaná prezidentu republiky Gustávu Husákovi (fond Kancelář prezidenta republiky, sekretariát G. Husáka, kart. 2).
 • 2014 prosinec - Hana Benešová. Oficiální životopis Hany Benešové zpracovaný v únoru 1936 pro publikační účely a schválený prezidentem Edvardem Benešem (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1820, kart. 366).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv