2016

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2016 leden - První zasedání Valného shromáždění OSN. Zpráva československého vyslance Ivana Krna o prvním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v Londýně ve dnech 10. ledna - 14. února 1946 s připojeným doslovným anglickým zněním projevu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 1131/46).
 • 2016 únor - Štěchovický archiv. Výběr dokumentů ze spisů týkajících se tajného vyzvednutí a odvezení tzv. štěchovického archivu příslušníky americké armády v únoru 1946 a jeho vrácení zpět (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 525/46; inv. č. 1526, sign. D 8464/46).
 • 2016 březen - Josef Bryks. Spis Josefa Brykse, československého letce, příslušníka RAF a oběti komunistického režimu - stížnost na poměry v nápravně pracovních táborech při uranových dolech v Jáchymově (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 2366/55).
 • 2016 duben - Sýrie. Zprávy o situaci v Sýrii a Libanonu během britsko-francouzské krize před vyhlášením nezávislosti v roce 1946 (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 499/45; inv. č. 1419).
 • 2016 květen - Oslavy Karla IV. Výběr dokumentů ze spisu k velkorysému plánu oslav 600. výročí vlády českého krále Karla IV. zahájených v roce 1947 - program oslav, pozvání prezidenta republiky aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2213, sign. 300188/48, kart. 551).
 • 2016 červen - Mistrovství Evropy ve fotbale. Fotbalové mistrovství Evropy v Anglii 1996 v monitoringu tisku Kanceláře prezidenta republiky - účast prezidenta Václava Havla na finálovém utkání, setkání s českými fotbalisty, taktické rady prezidenta Václava Havla a vyjádření podpory českým reprezentantům, vyjádření předsedy vlády Václava Klause a předsedy Poslanecké sněmovny Miloše Zemana a dalších politiků aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Václav Havel - monitoring, spis č. 2312/95).
 • 2016 červenec - František Moravec. Dokumenty k poválečnému obvinění generála Františka Moravce ze „zanedbání služebních povinností" - přímluvný dopis prezidenta Edvarda Beneše z 8. srpna 1945 a memorandum gen. Františka Moravce z 6. dubna 1946 se zhodnocením jeho zpravodajské činnosti a působení v československém odboji v letech 1938-1945, včetně otázek předpovědi německé okupace 15. března 1939 a vysílání parašutistů do Protektorátu Čechy a Morava (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 577/45 a T 926/46).
 • 2016 srpen - Olympijské hry v Berlíně 1936. Výběr dokumentů k olympijským hrám v Berlíně 1936 - zprávy o účasti sudetských Němců, zastavení štafety s olympijským ohněm na křižovatce u Sezimova Ústí a pozdrav prezidenta Edvarda Beneše, holdy československých sportovců prezidentu republiky, projev prezidenta Beneše k vojenským letcům, přijetí medailistů na Pražském hradě aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1991/D, sign. 132843/52).
 • 2016 září - Československá státní loterie. Výběr dokumentů ze spisu Ředitelství státních loterií v Praze (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2984).
 • 2016 říjen - François Mitterrand. Výběr z korespondence Françoise Mitterranda s československými prezidenty, dokumenty k návštěvě v Československu v prosinci 1988, poselství z 22. února 1989 reagující na zatčení a odsouzení Václava Havla a žádající prezidenta Gustáva Husáka o udělení milosti aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, č.j. Z I f 2/117-67; sign. 201324/88; sekretariát G. Husáka, kart. 29 a 35; sign. 200336/90).
 • 2016 listopad - Alice Masaryková. Výběr dokumentů ze spisu Alice Masarykové - jmenování předsedkyní Československého červeného kříže v únoru 1919, audience u prezidenta Emila Háchy v prosinci 1938, finanční zaopatření po roce 1945, blahopřání Klementu Gottwaldovi ke zvolení prezidentem republiky v červnu 1948 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1785).
 • 2016 prosinec - Vincenc Makovský. Výběr dokumentů ze spisů akademického sochaře Vincence Makovského - portrétování a modelování prezidenta republiky, blahopřání, prohlášení národním umělcem v roce 1958, propůjčení Řádu Republiky v roce 1960 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. Z I f 2/3-67; inv. č. 3060/C, č.j. 300542/60).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv