Nabídka sekce: Kontakt a služby badatelům

Jak k nám

Archiv Pražského hradu
III. nádvoří
119 08 Praha - Hrad

tel.: +420 224373681 
e-mail: zc.darh@hpvihcra