Nabídka sekce: Archivní příruční knihovna

Studium v knihovně

Pro interní pracovníky je možné seznámit se s fondem knihovny již před návštěvou prostřednictvím Knihovního katalogu přístupného na Intranetu. Pro externí navštěvníky je až do odvolání přístupná pouze příruční knihovna v badatelně za podmínek stejných jako při studiu archiválií. Archiv nezajišťuje výpůjčky z ostatního fondu za účelem jejich zápůjček do badatelny.