Nabídka sekce: Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kancelář prezidenta republiky:

Správce
Kancelář prezidenta republiky se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, 119 08 Praha 1, Hradčany
IČO: 48136000
Kontaktní údaje DPO
Emílie Tichá
Email: zc.darh@opd.rpk

Veškeré žádost vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu zc.darh@atsop, kdy do předmětu uveďte zkratku „KPR GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Kancelář prezidenta republiky – podatelna
KPR DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup z III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Účel zpracování osobních údajů:

Kancelář prezidenta republiky zpracovává osobní údaje na základě zákona, smlouvy nebo uděleného souhlasu. Tyto důvody vyplývají z čl. 6 odst. 1 GDPR.
Stížnost týkající se zpracování osobních údajů Kanceláří prezidenta republiky může subjekt údajů podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Kancelář prezidenta republiky zaručuje subjektu údajů právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz. Žádosti týkající se práv subjektů údajů zasílejte na výše uvedenou kontaktní adresu.

Prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvím webu

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Prostřednictvím těchto webových stránek nedochází k získávání osobních údajů za účelem dalšího zpracování.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

a. FG Forrest, a.s. pro účely správy a provozu webových stránek prazskyhradarchiv.cz

Správce osobních údajů zaručuje práva subjektů údajů vyplývající z obecného nařízení.

Jsou jimi vzhledem k účelu zpracování zejména, nikoliv výlučně:

 1. Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
  Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů a v jakém rozsahu.
 2. Právo na výmaz
  Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů, pokud je naplněn alespoň jeden z důvodů vyplývajících z čl. 17 odst. 1. obecného nařízení. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy (služby), nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.
 3. Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  Můžete požádat správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. Právo na omezení zpracování
  Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování.

Kontaktní údaje správců

Email: zc.darh@atsop, poštovní adresa: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1,