Nabídka sekce: Archivní příruční knihovna

Bibliografie pracovníků APH (2000 - 2018)

HALATA, Martin. Archivář Morávek a soupis památek Jičínska (1907-1946). PSÍKOVÁ, Jiřina, ed. Archiváři ve XX. století: sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec: Státní okresní archiv, 2002, s. 127-128. ISBN 8023887238.

HALATA, Martin. Archivy příběhů. Příběh Pražského hradu. 2003. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 22-30. ISBN 80-86161-72-2.

HALATA, Martin. Zámeckým inspektorem v letech 1780-1816. Příběh Pražského hradu. 2003. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 400-417. ISBN 80-86161-72-2.

HALATA, Martin. Příběh dřevěného můstku. Příběh Pražského hradu. 2003. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 400-417. ISBN 80-86161-72-2.

HALATA, Martin. Rakouský císař a poslední český král Ferdinand I. Příběh Pražského hradu. 2003. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 400-417. ISBN 80-86161-72-2.

HALATA, Martin. Museum des Archeologischen-Instituts (1931-1952). Wissenschaft im Exil: die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 : Sammelband einer Konferenz (Prag, 11.-12. November 2003). Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s. 327-339. Práce z dějin vědy. ISBN 80-86103-81-1.

HALATA, Martin a Michal ŠULA. Rýsovna hradních architektů. Listy starohradské kroniky. Staré Hrady, 2005, 28(1), 10-15. ISSN 1210-6194.

HALATA, Martin. Pražský hrad ve 2. polovině 19.století. , Eliška FUČÍKOVÁ, Martin HALATA, Pavel SCHEUFLER a KLára HALMANOVÁ. Pražský hrad ve fotografii 1856-1900: Prague Castle in photographs 1856-1900. 2005. Praha: Správa Pražského hradu -Kant, 2005, 7-9, 13-14, 15-17, 21-22. ISBN 80-86217-94-9.

HALATA, Martin. Evropské digitální archivy katedrál: Digital European Cathedral Archives. In: Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí. Projects with Czech Participation. Praha: Česká kancelář Culture 2000-Divadelní ústav, 2004, s. 83-87. ISBN 80-7008-174-0.

HALATA, Martin a Daniela KARASOVÁ. Židle a byrokracie z Hofburgu. PRIMUSOVÁ, Adriana, ed. Na čtyřech nohách: sedací nábytek Pražského hradu : [11.4.-16.7.2006, Letohrádek královny Anny, Pražský hrad : katalog. 2006. Praha: Správa Pražského hradu, 2006, 13-14, 30-50, 66, 70, 77. ISBN 80-86161-97-8.

HALATA, Martin. (rec) Ksenija Rozman, Franc Kavčič/ Caucig in Češka. Umění/Art.Časopis Ústavu dějin umění AV ČR. Praha: ÚDU AV ČR, 2006, 54(2), 203-204. ISSN 0049 5123

HALATA, Martin. Blumberger Jan, Chotková Isabella, Clary-Aldringen Karel, Clary-Aldringen Aloisie, Hlubinka Rudolf, Jeřábek Josef, Kruh pro pěstování dějin umění, Morávek Jan, Ranzmayer Jan, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, Šperling Ivan, Šubic Janez, Šubic Jurij. HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění: Dodatky. 2006. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1209-5.

 Franc Ferdinand Kuenburg (1651-1731). LAVRIČ, Ana, ed. Upodobitve ljubljanskih škofov: vodnik po razstavi : Narodna galerija, 19. 6. - 30. 9. 2007. 2007. Ljubljana: Narodna Galerija Ljubljana, 2007, 294, 296-297, 300-301. ISBN 9616029894.

HALATA, Martin. Waldštejnův Jičín, 1946. FUČÍKOVÁ, Eliška a Ladislav ČEPIČKA, ed. Waldstein: Albrecht von Waldstein - Inter arma silent musae?. Praha: Academia, 2007, s. 388-399. ISBN 978-80-200-1565-5.

HALATA, Martin. Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860-1895. Historica Pragensia: Historický sborník Muzea hlavního města Prahy. Praha: MHMP, 2008, 2005(2), 71-89.

HALATA, Martin. Pro šlechty útěchu. Stavba. Praha: Business Media CZ, 2008, 15(2), 18-23. ISSN 1210-9568.

HALATA, Martin a Marek SUCHÝ. Fototéka Archivu Pražského hradu: (situace v letech 2001-2008). Archivní časopis. Praha: OASSS MV, 2009, 59(1), 55-59. ISSN 0004-0398.

HALATA, Martin, Pavel KOLÍBAL a Petr CHOTĚBOR. Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. Zprávy památkové péče. Praha: NPÚ, 2010, 70(5), 351-352. ISSN 1210-5538.

 HALATA, Martin. Alojz Gangl (1859-1935). Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5: příběhy nevšedních životů. Praha: Perseus, 2010, s. 115-119. ISBN 9788090475700.

HALATA, Martin a Michal ŠULA. Císařský byt za Ferdinanda I. a Marie Anny (1848-1884). Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby: [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna]. 2012. Praha: Správa Pražského hradu, 2012, 53, 59, 190, 212. ISBN 978-80-86161-74-7.

HALATA, Martin a Milena BRAVERMANOVÁ. Bohoslužebná roucha a textilie z kaple sv. Kříže. Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby: [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna]. 2012. Praha: Správa Pražského hradu, 2012, s. 152-153. ISBN 978-80-86161-74-7.

HALATA, Martin a Michal ŠULA. Pražský hrad jako dvorské sídlo, s.190-191,212, 220. Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby: [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna]. 2012. Praha: Správa Pražského hradu, 2012, 190-191, 212, 220. ISBN 978-80-86161-74-7.

HALATA, Martin. Úřadovna hradního úředníka po roce 1848. Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby: [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna]. 2012. Praha: Správa Pražského hradu, 2012. ISBN 978-80-86161-74-7.

HALATA, Martin, Michal ŠULA a Daniela KARASOVÁ. Na slunečné straně: Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918. 2013. Praha: Gallery, 2013. ISBN 9-788086990880.

HALATA, Martin a Andrea ROUSOVÁ. Da Cristiano Sreder, pittore. MÁDL, Martin, ed. Tencalla: barokní nástěnná malba v českých zemích. 2013. Praha: Artefactum, 2013, s. 329-344. ISBN 9788086890616

RUDOLPH VON WARTBURG, Joseph, HALATA, Martin a Dagmar LIEBLOVÁ, ed. Pozdrav ze Schlossbergu: paměti Josefa Rudolpha z Wartburgu, syna hradního inspektora. Praha: Academia, 2013. Paměť (Academia). ISBN 978802002234-9

HALATA, Martin. Archivní rozluka 1919-1925.: Vznik a úkoly Archivu Pražského hradu. In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo.: Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20.dubna 2013 v Jičíně.. 2013. Semily-Turnov-Jičín: Pekařova společnost Českého ráje v Turnově-SOA Semily, 2013, s. 264-293. ISBN 978-80-86254-28-9. ISSN 1211-975X.

HALATA, Martin. Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani: (rec) JENKO, Sandra.Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožeta v Ljubljani.Zgodovina nastanka in razvoj nemškega odra med 1911 in 1918, SGM Ljubljana 2013, ISBN 978-961-6860-6. Zprávy památkové péče. Praha: NPÚ, 2014, 74(3), 260-261. ISSN 1210-5538.

HALATA, Martin. Jednoho srpnového dne aneb cesta do Zákup [online]. Praha, 2013, 8.10.2013 [cit. 2018-07-25]. Dostupné z: http://www.klubknihomolu.cz/65701/jednoho-srpnoveho-dne/

HALATA, Martin.Auguste Portois. Gobelínové salony apartmánu Korunního páru (1881-1883). In: ZIKMUND-LENDER, Ladislav, ed. Design-nábytek-interiéry.: Sborník k 70. narozeninám PhDr. D. Karasové, CSc.,. Praha: Pravý úhel-UPM, 2014, s. 66-73. ISBN 978-80-905271-4-0.

HALATA, Martin. Die Blondel'sche Burg. Zur Veränderung des Stils im Interieur des Kaiserlichen Appartements der Prager Burg in den Jahren 1848-1890. Blondelski grad. O spremembi sloga v cesarskem apartmaju praškega gradu v letih 1848-1890. LAVRIČ, Ana, ed. Patriae et orbi: Študije o srednjeevropski umetnosti : jubilejni zbornik za Damjana Prelovška = Essays on Central European art and architecture : festschrift in honour of Damjan Prelovšek. 2015. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, s. 593-607. ISBN 9789612548735.

HALATA, Martin. Pokoje pro pracující ženu. Rooms for a working woman. CHATRNÝ, Jindřich a Martin HALATA. Moderní žena: osa Praha - Brno = Modern woman : the Prague - Brno axis. 2015. Brno: Muzeum města Brna, 2015, 24-47, 49-54. ISBN 978-80-86549-78-1.

HALATA, Martin. Fragnerův hradní rok 1965. LOMOVÁ, Johana a Jindřich VYBÍRAL, ed. Umění a revoluce: MB LX. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018, s. 547-570. ISBN 978-80-87989-44-9.

HALATA, Martin. "Hradní Plečnik" na výstavě v Lublani. In: Česká archivní společnost v roce 2017: Ročenka ČAS. Praha, 2018, s. 265-267. ISBN 978-8088223-02-3.

HALATA, Martin a Ladislav ZIKMUND-LENDER. Chvála regionální architektury. Kniha o jičínském architektovi Čeňku Musilovi.: (Rec) CHODĚJOVSKÁ, Eva, PETROVÁ, Gabriela. Architekt Čeněk Musil:Regionální museum v Jičíně, 2017. ISBN 978-80-87486-09-2. Zprávy památkové péče. Praha: NPÚ, 2018, 78(2), 176-177. ISSN ISSN 1210-5538.

HALATA, Martin, Lenka KLUKOVÁ, Michal ŠULA a Tomáš ZUBEC. Po stopách TGM na Pražském hradě: In the footsteps of TGM at Prague Castle : 1918-1937. Praha: Správa Pražského hradu, 2018. ISBN 978-80-86161-88-4.

HALMANOVÁ, Klára, Martin HALATA a Michal ŠULA. I Giardini del Castello di Praga. Premio Internazionale C. Scarpa per il Giardino. Treviso: Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2002.

HALMANOVÁ, Klára. Václav Boukal-Karel Minář-Šmídra Jaroslav. HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění: Dodatky. Praha: Academia, 2006, 115, 507, 756. ISBN 80-200-1209-5.

HULKOVA, Martina: Znovuobjevený Alexandr Gubčevský. Život spojil s Pražským hradem, Národní osvobození 11/2010, nestr. 

KLUKOVÁ, Lenka, ed. V základech státnosti.: Doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě v Císařské konírně Pražského hradu. Pražský hrad: SPH, 2018.

MALÁ, Věra. Malá Věra. Počátky památkové péče na Pražském hradě.: Faktografický přehled. Interní tisk. Pražský hrad: APH, 2003.

MOJSEJOVÁ, Kateřina. Paměť soudobých dějin prostřednictvím audiovizuálních médií. Zamyšlení nad filmovými scénáři pořádanými Výzkumným centrem pro dějiny vědy. KOSTLÁN, Antonín, ed. Semináře a studie k dějinám vědy. Praha: Kabinet dějin vědy, 2009, s. 593-605. Práce z dějin vědy. ISBN 978-80-7285-160-7.

SUCHÝ, Marek. Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378.Díl I. Castrum Pragense. Praha: Archeologický ústav ČSAV, 2003. ISSN 0862-6065.

SUCHÝ, Marek. Prolog. Příběh Pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 28-29. ISBN 80-86161-72-2.

SUCHÝ, Marek. Rok 1373 na stavbě katedrály. Příběh Pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 188-191. ISBN 80-86161-72-2.

SUCHÝ, Marek. Bergenský žaltář a Kapitulní knihovna. Příběh Pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, s. 188-191. ISBN 80-86161-72-2.a

SUCHÝ, Marek a Jiří VNOUČEK. The story of the Prague fragment of St. Mark’s gospel through fourteen centuries.: A new approach to an established narrative. Care and Conservation of manuscripts. Museum Tusculanum Press, 2006, (9), 83-112. ISSN 1602-1339.

SUCHÝ, Marek. Na cestě“ in partibus Boemie.: Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392. Numismatický sborník. Praha, 2007, (22), 115-140

SUCHÝ, Marek a Jiří VNOUČEK. Průzkum fyzického stavu rukopisů fondu Knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta. Konservátorská databáze jako předpoklad správy rukopisné sbírky. 12. seminář restaurátorů a historiků 2006: sborník referátů. Třeboň, Praha: Národní archiv, 2007, s. 240-257. ISBN 978-80-86712-48-2.

SUCHÝ, Marek. Frammento del Angelo di San Marco. BUORA, Mauricio, ed. Splendori del gotico nel Patriarcato di Aquileia. Udine: Civici musei di Udine, 2008, s. 199-201. ISBN 978-88-95752-04-4.

SUCHÝ, Marek. England and Bohemia in the Time of Anne of Luxembourg:Dynastic Marriage as a Precondition for Cultural Contact in The Late Middle Ages. Prague and Bohemia: medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe. Leeds: Maney, 2009, s. 8-21. British Archaeological Association conference transactions, 32. ISBN 978-1-906540-58-6.

SUCHÝ, Marek a Jiří Vnouček. Conservation Database as a Precondition for the Administration of the Manuscript Library Stored in the Prague Castle Archives. Care and conservation of manuscripts 11: proceedings of the eleventh international seminar held at the University of Copenhagen 24th-25th April 2008. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2009, s. 189-213. ISBN 978-87-635-3099-6.

SUCHÝ, Marek. Anna Lucemburská, anglická královna. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 763-766. ISBN 978-80-7422-093-7.

 SUCHÝ, Marek a Jiří Vnouček..: The Prague Sacramentary – from manuscript folia back to animal skin. Care and conservation of manuscripts 13: proceedings of the thirteenth international seminar held at the University of Copenhagen 13th-15th April 2011. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2012, s. 235-266. ISBN 978-87-635-4033-9

SUCHÝ, Marek. Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku. Archeologica Historica. Praha, 2014, 39(1), 349-363. ISSN 0231-5823.

SUCHÝ, Marek. Vápenictví ve středověku v písemných pramenech. VÁLEK, Jan. Vápenné technologie historických staveb: příprava specializovaných vápenných pojiv pro obnovu historických staveb. Katalog k výstavě Calcarius čili vápeník. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, 2015, s. 54-68. ISBN 978-80-86246-52-9.

SUCHÝ, Marek. St Vitus building accounts (1372-78): The economic aspects of building the cathedral. , Roman Zaoral, ed. Money and finance in Central Europe during the later middle ages. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 222-246. Palgrave studies in the history of finance. ISBN 978-1-137-46022-6.

ŠULA, Michal. Stavební vývoj Pražského hradu v letech 1900-1939. SCHEUFLER, Pavel. Pražský hrad ve fotografii 1900-1939: Prague Castle in photographs 1900-1939. Praha: Správa Pražského hradu, 2006, s. 10-13. ISBN 80-86970-10-8.

ŠULA, Michal. Stavební vývoj Pražského hradu v letech 1939-1989. SCHEUFLER, Pavel, ed. Pražský hrad ve fotografii 1939-1989. Praha: KANT, 2006, s. 11-14. ISBN 80-86970-10-8. ISSN

ŠULA, Michal. Plány Antonína Kolaříka ve Staré plánové sbírce APH. Historica Pragensia: historický sborník Muzea hlavního města Prahy = Historical journal of the City of Prague Museum. Praha: Muzeum hlavního města Prahy v nakladatelství Milan Čermák, 2008, s. 89-97. ISSN 1801-1616.

ŠULA, Michal a Petr CHOTĚBOR. Soubor barokních plánů Rožmberského paláce. BALOG, Peter, ed. Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011, 212 - 217. ISBN 978-80-85033-31-1.

ŠULA, Michal a Petr CHOTĚBOR. Rožmberský palác na Pražském hradě - průčelí.- Rožmberk Palace at Prague Castle, in: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.): The Rožmberks. A short exhibition Quide GAŽI, Martin, ed. Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou: Stručný průvodce výstavou. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011, s. 175.

ŠULA, Michal. Ferdinand V. a zahrady na Pražském hradě. Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby: [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna]. Praha: Správa Pražského hradu, 2012, s. 252-253. ISBN 978-80-86161-74-7.

HALATA, Martin, Michal ŠULA a Daniela KARASOVÁ. Na slunečné straně: Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918. Praha: Gallery, 2013. ISBN 978-80-86990-88-0.

Šula, Michal: Josip Plečnik. Byt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Pražském hradě, IN: LENDER-ZIKMUND L. (ed.): Design- nábytek-interiér. Sborník k 70. narozeninám PhDr. D. Karasové, CSc., vyd. UPM Praha 2014, s. 86–93

ŠULA, Michal, Martin HALATA, Marek SUCHÝ a Tomáš ZUBEC. Koruna Matky měst: dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii = The crown of the Mother of Cities : the completion of St. Vitus' Cathedral in photographs. Praha: Správa Pražského hradu, 2016. ISBN 978-80-86161-84-6.

VÁVROVÁ, Věra. Životní jubileum Věry Malé. Archivní časopis. 2001, (3), 213-215. Archivní časopis. Praha: OASSS MV, 213-215. ISSN 0004-0398.

VÁVROVÁ, Věra. Vývoj podlahy Vladislavského sálu na Pražském hradě v archivních dokumentech. Příspěvek ke stavebním dějinám Starého paláce. Historická inspirace: sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha: Jalna, 2001, s. 441-445. ISBN 80-86396-06-1.

VÁVROVÁ, Věra. Cizí rostliny - pýcha a ozdoba dvora českého panovníka. In: Sborník přednášek ze 27. semináře Životní prostředí ve městech a obcích: Ekologická podstata využívání domácích a cizích rostlin ve městech, jejich fyziologické až stresové reakce. Klatovy, 2001, s. 49-61.

VÁVROVÁ, Věra. Zahrady a parky: Pražský hrad. Praha: Správa Pražského hradu, 2003. Knižnice Pražského hradu. ISBN 80-861-6162-5.

ZUBEC, Tomáš, DOLEŽAL, Jakub a Vladimíra VANÍČKOVÁ, ed. Koruna bez krále. The Kingless Crown. Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown : the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Praha: Správa Pražského hradu, 2016. ISBN 978-80-86161-87-7.