Seznamy nositelů státních vyznamenání

Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva (1922-1990)

1945-1948

1948-1989

1991-1992

Jména nositelů státních vyznamenání České republiky jsou zveřejněna na stránkách www.hrad.cz.

Soubory ke stažení

Čs. řád Bílého lva

Čs. medaile Bílého lva

Čestný odznak Za zásluhy o výstavbu státu

Čestný odznak Za pracovní obětavost

Čestná putovní standarta Hrdinům práce

Čestná standarta Bojovníkům práce

Veřejné uznání podle dekretu prezidenta republiky č. 89/1945 Sb.

Řád přátelství

Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR

Čestný titul Hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Řád Republiky

Řád Vítězného února

Řád Práce

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

Medaile Jana Amose Komenského

Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce

Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu

Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní praporec Bojovníkům práce

Československé vyznamenání práce III. stupně – bronzová medaile Za pracovní obětavost

Československé vyznamenání práce III. stupně – čestný putovní praporec Úderníkům práce

Vyznamenání Za statečnost

Čestný titul Letec-kosmonaut ČSSR

Čestný titul národní umělec

Československá novinářská cena

Čestný titul Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu

Řád Bílého lva

Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka III. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika I. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika II. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy

Medaile Za hrdinství

Medaile Za zásluhy I. stupně

Medaile Za zásluhy II. stupně

Medaile Za zásluhy III. stupně