Archivní pomůcky

K zpracovaným archiváliím jsou k dispozici níže uvedené archivní pomůcky, které poskytují přehled o obsahu jednotlivých archivních souborů a jejich částí. Pro vyhledávání archiválií je vhodnější využít seznamy v rubrice Archivní fondy a sbírky, které nejsou doplněny o titulní stranu, úvodní statě a tiráž.

Kompletní texty všech archivních pomůcek v listinné podobě jsou badatelům k dispozici ve studovně.

Pro vyhledávání archiválií klikněte zde.

1. KPR - protokol „A" (audience), (1919) 1921-1938 (1950),
2. KPR - protokol „T" (tajné), 1921-1944 (1953),
4. Kancelář prezidenta republiky I, (1816) 1919-1947,
5. KPR - protokol „G" (TGM po abdikaci), (1920) 1936-1937,
6. KPR - protokol „O" (osobní), 1919-1947,
7. KPR - protokol „Sd" (Správa domu prezidenta republiky), 1919-1952,
8. Londýnský archiv, 1940-1945,
9. KPR - protokol „F" (Národní fond Masarykův), 1920-1952 (1953),
10. KPR - protokol „PR" (Podkarpatská Rus), (1919) 1921-1939,
11. KPR - protokol „H" (holdy), (1919) 1921-1941 (1946),
12. KPR - protokol „L" (legislativa), 1919-1947,
13. Národní soud, 1939-1942,
14. KPR - protokol „R" (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 1919-1941,
15. KPR - protokol „M" (milodary), 1933-1938,
16. Kancelář prezidenta republiky II, (1919) 1948-1962,
18. KPR - protokol „B" (nositelé Řádu Bílého lva): rejstřík jmenný, 1922-1947,
19. KPR - protokol „B" (nositelé Řádu Bílého lva): rejstřík místní, 1922-1947,
22. Václav Havel - projevy (texty uložené v Archivu KPR), 1990-1998,
23. KPR - protokol „T" (tajné), 1945-1963,
24. Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965-1969,
25. Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání, (1928) 1962-2011,
26. Škarvan František, JUDr., 1943-1945,
27. Sýkora Václav, JUDr., 1945-1948.
28. Popelka August Adolf, JUDr., 1921–1945,
29. KPR – evidenční knihy k agendě propůjčování a udělování státních vyznamenání, 1922–1995,
30. Václav Havel – videoarchiv, 1988–2003,
31. Václav Havel – dary, (1630) 1920–2004,
32. KPR – protokol „Os“ (osobní sekretariát), (1905) 1949–1968,
33. KPR – personální spisy (protokoly „O“, 200 000, 300 000, 500 000 aj.), (1881) 1919–1970 (2010).