Nabídka sekce: Kontakt a služby badatelům

Zubec Tomáš

Odborný archivář, správce kmenových fondů 20. století

Kontakt:
Zubec Tomáš, Mgr.
Nový palác čp.1, CZ-11908 Praha 1- Hrad
zc.darh@cebuz.samot

Osobní profil:
2012 Mgr. v oboru historie se zaměřením na československé dějiny 19. -20. stol.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
2012 – dosud Archiv Pražského hradu, odborný archivář, fondy 20. stol.
2001 – 2005 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
2000 – 2001 Archiv AV ČR

Pracovní zařazení:
Odborný archivář, správce kmenových fondů 20. století

Odborný zájem:
České a československé dějiny 19. -20. stol.

Bibliografie:
ŠULA, Michal, Martin HALATA, Marek SUCHÝ a Tomáš ZUBEC. Koruna Matky měst: dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii = The crown of the Mother of Cities : the completion of St. Vitus' Cathedral in photographs. Přeložil Kevin FENTON. Praha: Správa Pražského hradu, 2016. ISBN 978-80-86161-84-6.
HALATA, Martin, Lenka KLUKOVÁ, Michal ŠULA a Tomáš ZUBEC. Po stopách TGM na Pražském hradě: 1918-1937 = In the footsteps of TGM at Prague Castle. Přeložil Barbara DAY. Praha: Správa Pražského hradu, 2018. ISBN 978-80-86161-88-4.
DOLEŽAL, Jakub, LORENC David, Vladimíra VANÍČKOVÁ a ZUBEC, Tomáš, ed. Koruna bez krále. The Kingless Crown. Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown : the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Praha: Správa Pražského hradu, 2016. ISBN 978-80-86161-87-7.

Zpět na seznam zpráv