Nabídka sekce: Kontakt a služby badatelům

Halata Martin

Samostatný odborný archivář, správce kmenových fondů 16.-19. století

Kontakt:
Mgr. Martin Halata
Nový palác čp.1, CZ-119 08 Praha 1- Hrad
zc.darh@atalah.nitram
T: +420 224373404

Osobní profil:
2015- : ředitel odboru spisového a archivního KPR
2003-2015 zástupce ředitelky odboru archivního a spisového KPR
2000 - 2016: vede Archiv Pražského hradu , správce kmenových fondů 16.-19. století
1998-2008: PF UJEP Ústí nad Labem, externí vyučující katedry historie
1995-2000 vedoucím Archivu Ústavu dějin umění
1992-2000: Ústav dějin umění AV ČR (vědecký pracovník, organizační tajemník pracoviště)
1992- 2000 - četné studijní pobyty v zahraniční (U.S.A.,Francie, Švédsko, Slovinsko, Německo)
1988-1992 : pomocná vědecká síla, studijní pobyt v archivu a fototéce Ústavu dějin umění AV ČR
1984-1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1984-1986 : Knihovna Národního muzea, Praha

Pracovní zařazení v APH/OSAS KPR:
Samostatný odborný archivář, správce kmenových fondů 16.-19. století

Členství:
Člen České archivní společnosti, člen Slovinského spolku J.Plečnika v Praze, člen sbírkotvorné komise generálního ředitele NG v Praze

Odborný zájem:
Archivní služba a archivistika se zvláštním zřetelem k osobním fondům, ediční praxe novověkých pramenů, zvláště k dějinám kultury, slovinsko-české kulturní styky, kulturní dějiny 19. století, se zvláštním zřetelem na Hrad pražský, dějiny správy habsburského dvora 1800-1918, PH ve 20. Století

Bibliografie M.Halata
Archivní pomůcky
Halata, Martin: František Žákavec (1878 – 1937). Inventář torza osobní pozůstalosti (1881 – 1914). Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 10 s. Interní tisk. , Halata, Martin: Josef Jeřábek (1877 – 1957). Inventář fondu. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 32 s. Interní tisk. ,Halata, Martin: Skicáře dómských architektů. Katalog fondu. Praha, Archiv PH 2007, interní tisk APH , Halata, Martin: Fotografická sbírka dómského architekta Kamila Hilberta, Praha 2008, interní tisk APH, Halata, Martin: Osobní fond Adolfina Knechtlová, Praha 2011.

Populárně - vědecké publikace
Halata, Martin: Archivy příběhů, Zámeckým inspektorem v letech 1780 až 1816, Příběh dřevěného můstku, Rakouský císař a poslední český král Ferdinand I., in: Příběh Pražského hradu, s.22-30, 400-417 (+ anglická verze), Praha 2004
Halata, Martin: Alojz Gangl (1859-1935), slovinský sochař, in: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů 3., s.115 - 119, Praha 2010
Halata, Martin a kol.: Po stopách TGM na Pražském hradě/In the footstep of TGM at Prague Castle 1918-1937, SPH Praha 2018

Zprávy, recenze
Halata, Martin: Štiri praške razstave o gledališču. Lutka 1995, č. 50, s. 158-162.
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově (ed. V. Ptáčková). Praha 1993, 263 s.,[ rec] Halata, Martin: Lutka 1996, č. 53, s. 135-137, 140.
Cesty a cestovatelé v raném novověku rec. Halata, Martin, in: Folia Historica Bohemica 18, 1997, s.395-397
Jarmila Hanzalová – osobní pozůstalosti, rodinné archivy: soupis z roku 1997. Praha 1997, 769 s. [rec] Halata, Martin: Umění 46, 1998, č. 1-2, s. 154-155.
Halata, Martin: Institutum Kondakovianum: 1999. in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích 10, 1999, č. 3-4, s. 4-5.
Halata, Martin: Archivy Slovinské republiky. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 9-19.
Halata, Martin: Digital European Cathedral Archives (DECA), in: Program Evropské unie Culture 2000- Projekty s českou účastí, Praha 2004, s.83- 87
Rozman, Ksenija : Franc Kavčič/Caucig in Češka Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana 2005, 115 s., 37 čb. a bar. obr. [rec.]: Halata Martin, Umění 54, 2006, č. 2, s. 203-204.
Halata, Martin- Suchý, M.: Fototéka Archivu Pražského hradu v letech 2001-2008, in: Archivní časopis 59,2009, č.1, s.55-59
Halata, Martin (et al.): Rekonstrukce Archivu Pražského hradu, in: Zprávy památkové péče 2010/5, s.351-35
Halata, Martin: Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. Zprávy památkové péče 2014/74, č. 3, s. 260–261

Encyklopedie, slovníky
Halata, Martin: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, hesla: Kuchynka, Rudolf, Společnost přátel starožitností, Časopis Společnosti přátel starožitností, s. 423, 773-774, 976-977, Praha, Academia 1995
Halata, Martin: Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky, hesla: Blumberger Jan, Chytková Isabella, Clary-Aldringen Karel, Clary-Aldringen Aloisie, Hlubinka Rudolf, Jeřábek Josef, Kruh propěstování dějin umění, Morávek Jan, Ranzmayer Jan, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, Šperling Ivan, Šubic Janez, Šubic Jurij, s.109,140, 141, 286, 313, 333, 427, 634, 647, 517, 759, 766, Praha , Academia 2006.

Katalogy výstav: texty, katalogová hesla, výstavní sborníky
Halata, Martin – Kříž, J.: A. Brauer, E. Fuchs, R. Hausner, A. Lehmden, in: Vídeňská škola fantasijního realismu (kat.). Praha 1992, s. 3-6, 11, 16, 21, 31-32.
Halata, Martin : Cech kolem roku 1600. In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783. Praha, Scriptorium 1997, s. 23-33.
Halata, Martin katalogová hesla V/63, V/189, V/190, V/191, V/508, V/509, in: Rudolf II. a Praha. [2.] Katalog vystavených exponátů. Praha, Správa Pražského hradu 1997+ anglická verze Rudolf II and Prague. London, Thames and Hudson 1997, s. 373, 379, 380-381
Halata, Martin – Lencová, J.: Nádherná krajina (kat.). Kralupy nad Vltavou 1997. 18 s.
Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 - 1952). Průvodní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR. Klementinum 2. 12. 1999 - 15. 1. 2000. [Uspoř.]: Halata, Martin. Praha, Národní knihovna ČR 1999. Nestr. Rés. rus. Edice Slovanské knihovny
Halata, Martin: Muzeum Archeologického institutu N. P. Kondakova (1931 – 1952), in: Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 – 1952). (Kat., ed. M. Halata.) Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 1999, s. 16-22
Halata, Martin-Šula, M.- Halmanová, K.: I Giardini del Castello di Praga. Premio Internazionale C.Scarpa per il Giardino, Treviso 2002,74 s., passim
Pražský hrad ve fotografii. 1856-1900. = Prague Castle in Photographs. 1856-1900. [Ed.]: Halmanová, Klára. [Aut.]: Fučíková, Eliška - Halata, Martin -Halmanová, Klára - Scheufler, Pavel. Praha, Správa Pražského hradu 2005. 143 s., fot. [souběžný čes. a angl. text]
Halata, Martin - Karasová, D. : Židle a byrokracie z Hofburgu. In: Na 4 nohách : Sedací nábytek Pražského hradu, Praha : Správa Pražského hradu, 2006, s. 13-14, 30-50, 66, 70, 77.
Halata, Martin : Waldštejnův Jičín, 1946. In: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Praha, Academia 2007, s. 388-393.
Upodobitve ljubljanskih škofov, Narodna galerija Ljubljana, 2007, s. 294, 296-297, 300 - 301, kat.č. 14.3-14.5-14.10.
Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH Praha, 2012, s. 53-58, 152-160, 190-228, 241-253, 260-262, katalogová hesla s.99, 106, 111, 114, 115, 132, 136, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 206-207, 208, 210-211, 223, 250, 251, 252, 256-257
Halata, Martin a kol.: Koruna Matky měst. Dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii.SPH Praha 2016, 185 s.

Sborníky
Halata, M: Archivář Morávek a soupis památek Jičínska (1907-1946), in: Archiváři ve XX. století, Jindřichův Hradec 2002, s.127-128
Halata, Martin : Das Museum des Archäologischen Kondakov-Instituts (1931-1952). In: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004, s. 327-338.
Halata, Martin: Archivní rozluka 1919-1925. Vznik a úkoly Archivu Pražského hradu. IN: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Sborník z vědecké konference. IN: Z Českého ráje a Podkrkonoší- supplementum 16, 2013 (vyšlo 2014), s. 264 – 298
Halata, Martin: Auguste Portois. Gobelínové salony apartmánu Korunního páru. (1881–1883), IN: LENDER-ZIKMUND L. (ed.): Design- nábytek-interiér. Sborník k 70. narozeninám PhDr. D. Karasové, CSc., vyd. UPM Praha 2014, s. 66–73
Halata, Martin: Fragnerův hradní rok 1965, IN: Johana Lomová- Jindřich Vybíral (edd.). Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Praha 2018, s. 546 - 570

Periodika
a) Populárně- naučná periodika
Halata, Martin: Soupis uměleckých památek Valdštejnova Jičína v korespondenci Jana Morávka a Zdeňka Wirtha. Muzejní noviny – Okresní muzeum a galerie Jičín 2, 1998, č. 14, s. 33-37.
Halata, Martin-Šula, M.: Rýsovna hradních architektů, in: Listy ze starohradské kroniky, 2005, č.1, s.10-15

b) Odborná periodika
Halata, Martin: Das St. Lukas Zunftbuch der Prager Altstadt aus den Jahren 1600 – 1656 und Ergebnisse seiner letzten Untersuchung, in: Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s. 58-61.
Lencová, J. – Halata, Martin: Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR. Umění 46, 1998, č. 6, s. 565-571.
Halata, Martin: Dvoje slovenik v arhivu Inštituta za zgodovino umetnosti v Pragi, in: Acta Historiae Artis Slovenica 4, 1999, s. 191-200.
Halata, Martin: Pro šlechty útěchu, in: Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Stavba 2008/2, s.18-23
Halata, Martin: Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860-1890, in: Historica Pragensia 2006/2 (vyšlo 2008), s. 94-115

Monografie, ostatní
Halata, Martin (ed.): Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600 – 1656. Praha, Academia 1996. 223 s.
Halata, Martin – Andrea Rousová, “ da Cristiano Sreder, pittore…”, in: Martin Mádl (ed.), Tencalla I. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Artefactum Praha 2012 (vyšlo 2013), s. 329 - 344
Halata, Martin ( s Dagmar Lieblovou): Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního inspektora, Academia Praha 2013, 311 s.
Halata, Martin-Dana Karasová-Michal Šula: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery 2013
Halata, M.: Pokoje pro pracující ženu, in Moderní žena. Osa Praha - Brno, (eds.) J. Chatrný – M. Halata, Brno 2015, s. 24-54, 105-113, přílohy

Zpět na seznam zpráv