Nabídka sekce: Kontakt a služby badatelům

Šula Michal

Odborný archivář. Správce plánových sbírek z 18.- 21. století.

Kontakt:
Ing. arch. Michal Šula
Nový palác čp.1, CZ-119 08 Praha 1- Hrad
zc.darh@alus.lahcim
T: +420 224 373 685

Osobní profil:
2018 - vedoucí Archivu Pražského hradu
2001-2003: FF UK Praha, archivní kurz, 2001-2003
1991-1999: Fakulta architektury ČVUT Praha

Pracovní zařazení:
Odborný archivář. Správce plánových sbírek z 18.- 21. století.

Odborný zájem
Správa plánových fondů a sbírek. Specializace na historické stavební plány se zvláštním zřetelem na areál Pražského hradu a jeho stavební historii

Bibliografie od roku 2000

Michal Šula - Halata, Martin. Rýsovna hradních architektů. Listy ze starohradské kroniky. 2005,č. 1., s.10-15.

Michal Šula: Plány Antonína Kolaříka ve Staré plánové sbírce Archivu Pražského hradu. Historica Pragensia. 2005,č. 2., s.91-97.

Michal Šula : Pražský hrad ve fotografii II. Praha : Správa Pražského hradu, 2006. s. 10-13.

Michal Šula : Pražský hrad ve fotografii III. Praha : Správa Pražského hradu, 2007. s. 11-14.

Šula Michal, Chotěbor Petr: Soubor barokních plánů Rožmberského paláce. In: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.) Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. NPÚ, úz. Odbor. Pracoviště v Č. Budějovicích, České budějovice 2011, s. 212-217.

Šula Michal, Chotěbor Petr: Rožmberský palác na Pražském hradě - průčelí. In: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.) Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011, s. 175. – anglická mutace: The Rožmberks. A Short Exhibition Guide, České Budějovice 2011, s.175

Kolektiv autorů: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Praha: Správa Pražského hradu, 2012. Texty s. 53-57, 190, 220, 253-254. Katalogová hesla: s. 99, 116, 147, 148, 193, 194, 212, 252, 254 – 259. Barevnostní rekonstrukce: s. 210-211.

Martin Halata-Dana Karasová-Michal Šula: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery Praha 2013, 480 s.

ŠULA, Michal, Martin HALATA, Marek SUCHÝ a Tomáš ZUBEC. Koruna Matky měst: dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii = The crown of the Mother of Cities : the completion of St. Vitus' Cathedral in photographs. Přeložil Kevin FENTON. Praha: Správa Pražského hradu, 2016. ISBN 978-80-86161-84-6.

HALATA, Martin, Lenka KLUKOVÁ, Michal ŠULA a Tomáš ZUBEC. Po stopách TGM na Pražském hradě: 1918-1937 = In the footsteps of TGM at Prague Castle. Přeložil Barbara DAY. Praha: Správa Pražského hradu, 2018. ISBN 978-80-86161-88-4.

Zpět na seznam zpráv