Koruna bez krále, Pražský hrad, 2016

Archiv Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovoluje pozvat na výstavu Koruna bez krále o známém i neznámém příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, uspořádanou u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Výstava je otevřena od 15. května do 28. září 2016 denně od 10.00 do 18.00 v Románském podlaží Starého královského paláce, kde byly klenoty ukryty v posledních letech německé okupace. Součástí expozice je i jinak nepřístupné místo, kde se nacházela speciálně zbudovaná tajná komora pro uložení klenotů, kterou se podařilo rekonstruovat podle plánů a dalších dokumentů dochovaných v Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací zde

Zpět na seznam zpráv