Diktatura versus naděje, Řím, 2012-2013

Diktatura versus naděje Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989 (Papežská univerzita Svatého Kříže v Římě, 27. 11. 2012 – 31. 1. 2013)

Výstava Diktatura versus naděje, na jejímž uspořádání se po stránce odborné i organizační podílel Archiv KPR, představuje italské odborné i laické veřejnosti na pozadí poválečného vývoje československého státu osudy hlavního ideového protivníka v Československu vládnoucí státostrany – římskokatolické církve.

Komunismus se vedle nacismu projevil v celosvětovém měřítku velmi destruktivně jako režim systematicky zaměřený na duchovní porobení jedince. Kladl si za cíl proniknout – obrazně řečeno – až do duše obyvatel a prosadit tak definitivně svou despocii. Pro československé komunisty představovala zásadní překážku pro totalitní režim římskokatolická církev; ta se tak v podmínkách poúnorového Československa ocitla v postavení zajatce. Věřící i kněží žili v režimu, který proti nim v podstatě vedl zákeřný vícegenerační boj.

Základním záměrem výstavy (celkem 24 panelů) je proto zmapování šíře perzekuce římskokatolické církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti. Zabývá se ovšem i způsoby, jak církev těmto tlakům čelila, velký prostor je např. věnován katolickým laikům z různých sociálních vrstev společnosti. Mezi další témata patří mj. život ve věznicích a pracovních táborech, otázky kolaborace s režimem, obrodný proces Pražského jara a jeho výsledky v církevní oblasti, důsledky tzv. normalizace, formy a projevy katolického disentu let 70. a 80. V kontextu vývoje československo-vatikánských vztahů je zvýrazněna role vatikánské diplomacie, zejména pak v období pontifikátu Jana Pavla II. Tematickou rovinu výkladu doplňují osobní příběhy kněží, řeholníků, řeholnic a katolických aktivistů včetně osudů osobností, působících v exilu.

Tento rozsáhlý výstavní projekt rovněž akcentuje spirituální tradice spojené s úctou k našim národním světcům i kontext vývoje našeho katolického prostředí v rámci vztahu s papežstvím, které připomene 50. výročí II. vatikánského koncilu. Zdůrazněním duchovního dědictví, které vzešlo z odkazu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, je jedním z příspěvků českých archivářů a historiků k blížícímu se jubileu 1150. výročí příchodu jejich misie v roce 2013.

Dalšími spolupořadateli výstavy jsou Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci a Ústav pro studium totalitních režimů. Výstavu podpořila Česká biskupská konference, mezi partnery tohoto projektu figurují významné vědecké instituce ČR, mj. Národní archiv a Historický ústav Akademie věd ČR. Čestné záštity výstavě udělili: Tarcisio kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv