Výstavy

Doteky státnosti, Pražský hrad, 2018

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zve na výstavu Doteky státnosti, kterou u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s dalšími spolupořadateli a paměťovými institucemi, včetně Archivu KPR.

Celá zpráva

Koruna bez krále, Pražský hrad, 2016

Archiv Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovoluje pozvat na výstavu Koruna bez krále o známém i neznámém příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, uspořádanou u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Celá zpráva

Diktatura versus naděje, Pražský hrad 2013

Archiv Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 až 1989, uspořádanou u příležitosti cyrilometodějského jubilea ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Metropolitn ...

Celá zpráva

Diktatura versus naděje, Velehrad 2013

Archiv Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989, uspořádanou u příležitosti cyrilometodějského jubilea ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Římskokatolick ...

Celá zpráva

Diktatura versus naděje, Řím, 2012-2013

Diktatura versus naděje Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989 (Papežská univerzita Svatého Kříže v Římě, 27. 11. 2012 – 31. 1. 2013)

Celá zpráva