Bibliografie pracovníků AKPR

Bibliografie pracovníků Archivu KPR (2000–2018)

PhDr. Jakub Doležal

 • DOLEŽAL, Jakub: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti: německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany (1939-1945). Příbram: Státní oblastní archiv v Praze, 2010, 304 s.
 • DOLEŽAL, Jakub: Mezinárodní konference „Preserving the Memory of the Presidency“ (Varšava, 10. října 2012). Archivní časopis. Roč. 63, č. 1, 2013, s. 87–91.
 • DOLEŽAL, Jakub: 60 let Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Archivní časopis. Roč. 65, č. 2, 2015, s. 171–178.
 • DOLEŽAL, Jakub, Soupis kronik Středočeského kraje na stránkách Středočeského sborníku historického (1976–2011). Středočeský sborník historický 41, 2015, s. 107–119.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – ZUBEC, Tomáš, Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown: the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Překlad Kevin Fenton. Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 53 s.
 • DOLEŽAL, Jakub, Kancelář prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 29–36.
 • DOLEŽAL, Jakub, Kancléř prezidenta republiky. In: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 44–46.
 • DOLEŽAL, Jakub, Koruna bez krále, stát bez symbolu? In: Česká pozice (sobotní příloha Lidových novin), 10. 9. 2016, s. 14.
 • DOLEŽAL, Jakub: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918. In: Symbolická moc českých korunovačních klenotů (16. ledna – 23. ledna 2018, Vladislavský sál). Praha: Správa Pražského hradu, 2018.
 • Doteky státnosti: založeno 1918 = Touches of statehood: founded 1918 / texty: Jan Biederman, Petr Bjaček, Michal Burian, Jakub Doležal, Petr Dvořáček, Jan Fedosejev, Ivan Fuksa, Martin Hakauf, Martin Halata, Milan Hrubý, Martin Jahoda, Jan Kramář, Ilona Krbcová, Zdeněk Polčák, Jan Skramoušský, Pavel Stehlík, Jan Šach, Olga Šmejkalová, Zdeněk Špitálník, Ondřej Švehelka, Jitka Zamrzlová; překlady Moudrý překlad, Jaroslav Furmánek. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018.

 Mgr. David Lorenc

 • VANÍČKOVÁ, Vladimíra (ed.), Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 191 s. (autorský podíl).
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – ZUBEC, Tomáš, Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown: the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Překlad Kevin Fenton. Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 53 s.

PaedDr. Vladimíra Vaníčková

 • VANÍČKOVÁ, Vladimíra (ed.), Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 191 s. (autorský podíl).
 • VANÍČKOVÁ, Vladimíra, Razantní Ostpolitik, In: VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.), Velehrad vás volá! Sborník příspěvků u příležitosti výstavy k výročí Velehradské pouti v roce 1985. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 127–151.
 • DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – ZUBEC, Tomáš, Koruna bez krále: příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 = The kingless crown: the story of the Bohemian Crown Jewels after 1918. Překlad Kevin Fenton. Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 53 s.

PhDr. Pavel Zeman, PhD.

 • ZEMAN, Pavel, Poválečná reflexe Osvětimi a osvětimská historiografie, doslov ke knize Roberta Jan Van Pelta a Deborah Dwork, Osvě 1276 až současnost, Praha 2006, s. 468–490.
 • ZEMAN, Pavel, KLIMEŠ, Ivan, Aktualita 1937–1938. Tschechoslowakische Tonbildschau, in: Jan Distelmeyer (ed.), Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachenversionen der 1930er Jahre in Europa, Edition Text und Kritik, Hamburg 2006, s. 69–78.
 • ZEMAN, Pavel, Pražský hrad v letech 1939–1989, in: Pražský hrad ve fotografii 1939–1989, Praha 2007, s. 7–10.
 • ZEMAN, Pavel, Filmwochenschauen im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945, in: Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945. Internationales Kolloquium (Regensburg 23.–25. 6. 2005 ), Adalbert-Stifter-Verein München, Národní filmový archiv Praha, 2008.
 • ZEMAN, Pavel, Pražský hrad jako sídlo prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky 1918–1948, In: Kolektiv autorů, Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918–1948, Praha 2008, s. 107–116.
 • ZEMAN, Pavel, Úředníci Kanceláře prezidenta republiky. Architekti Pražského hradu, In: Kolektiv autorů, Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918–1948, Praha 2008, s. 148–153.
 • ZEMAN, Pavel, Od šíření víry k politické propagaci. Propaganda: definice pojmu a jeho sémantické proměny s přihlédnutím k německému prostředí 19. a počátku 20. století a s exkurzem o filmové propagandě v letech první světové války, Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 53, č. 1–4, s. 19–25.
 • ZEMAN, Pavel, BÖHM, Boris, EIGELSBERGER, Peter, FEDOROVIČ, Tomáš, SCHULZE, Dietmar, SCHWANINGER, Florian, ŠIMŮNEK, Michal, „Nehodné žití“. „Lebensunwert“. „Not Worth Libiny“. Nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhme und Mähren 1939–1945. Nazi „euthanasia“ in the Reich District of Sudetenland an in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1945, Hartheim 2009.
 • ZEMAN, Pavel, BÖHM, Boris, SCHARNETZKY, Julius, „Daher liegt bei keinem der Angeklagten ein kausaler Zusammenhang zwischen seinem Handlen und dem Tod jener Nervenkranken vor und alle Angeklagten mussten in diesem Punkt von der Anklage freigesprochen werden.“ – Der Prozess gegen „Girschek u[nd] andere“ in Opava 1946. In: Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der „Euthanasie“ – Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41. Heft 9/2010, Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein e. V., Pirna 2010, s. 127–136.