2019 říjen – Předvečer pádu železné opony v Československu

Výběr z dopisů občanů adresovaných prezidentu Gustávu Husákovi v posledních měsících před pádem komunistického režimu v Československu – žádosti o propuštění politických vězňů, protesty proti kriminalizaci názorových odpůrců, ohlasy na petici Několik vět, reakce na dění v ostatních státech východního bloku, vyjádření k aktuální politické a ekonomické situaci, kritika politiky KSČ a požadavky na vypsání svobodných voleb, demokratizaci, dodržování lidských práv aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, Gustáv Husák, kart. 1).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv