2019 březen – Protektorát Čechy a Morava

Dokumenty k německé okupaci českých zemí v březnu 1939 – záznam československého prezidenta Emila Háchy o cestě do Berlína ve dnech 14. – 15. března 1939 a jednání s Adolfem Hitlerem, protokol z jednání a podmínky okupace podepsané v Berlíně dne 15. března za čs. stranu prezidentem E. Háchou a ministrem zahraničních věcí Františkem Chvalkovským, Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol T, sign. T 178/39).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv