2013

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

 • 2013 leden – Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Výběr dokumentů z personálního spisu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. O 141/47).
 • 2013 únor – Alois Rašín. Výběr dokumentů ze spisů Aloise Rašína z fondu Kancelář prezidenta republiky (sign. T 775/21 a inv. č. 1341) týkajících se jeho úmrtí na následky atentátu.
 • 2013 březen – Inaugurace prezidentů republiky a Vladislavský sál Pražského hradu. Výběr dokumentů ze spisu k volbě T. G. Masaryka prezidentem republiky v roce 1934, která se včetně následného složení slibu poprvé konala ve Vladislavském sále Pražského hradu (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 893/A).
 • 2013 duben – Jan Anastáz Opasek. Dokumenty ze spisů k trestní záležitosti bývalého opata břevnovského kláštera Jana Anastáze Opaska – žádosti o milost podané jeho matkou Marií Opaskovou (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 1764/50 a č.j. 0 1290/68).
 • 2013 květen – Český rozhlas. Výběr dokumentů ze spisů společnosti Radiojournal a Československého rozhlasu (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1068 a 1907).
 • 2013 červen – Československá měnová reforma (1953). Výběr dokumentů ze spisů z fondu Kancelář prezidenta republiky týkajících se československé měnové reformy z roku 1953 – podpis zákona o peněžní reformě, informace o jejím průběhu a stížnosti občanů doručené prezidentu republiky (inv. č. 3057, sign. 300206/61; inv. č. 2517 a inv. č. 2677).
 • 2013 červenec – Velehrad. Výběr dokumentů ze spisu k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě – žádosti o finanční podporu na opravy chrámu, pozdravy poutníků aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1593/C, sign. D 14240/46).
 • 2013 srpen – Valentina Vladimirovna Těreškovová. Program návštěvy Valentiny Vladimirovny Těreškovové v Československu ve dnech 15.-21. 8. 1963 (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 3109/63).
 • 2013 září – Max Švabinský. Výběr dokumentů ze spisu Maxe Švabinského z fondu Kancelář prezidenta republiky (sign. 203332/73).
 • 2013 říjen – Československé státní aerolinie. Výběr dokumentů ze spisu Československých státních aerolinií (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1207, sign. D 358/39).
 • 2013 listopad – John Fitzgerald Kennedy. Kondolence prezidenta Antonína Novotného k úmrtí prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho na následky atentátu v Dallasu a děkovné odpovědi prezidenta USA Lyndona B. Johnsona a manželky J. F. Kennedyho paní Jacqueliny Kennedyové (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 301175/64).
 • 2013 prosinec – Josef kardinál Beran. Výběr dokumentů ze spisů pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 17046/69, sign. Os 237/52, sign. 0 266/69 a sign. S II c/60-69).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv