2012

Archiv rubriky, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF.

2012 leden – Josef Škvorecký. Spis signatury 201 287/70 z fondu Kancelář prezidenta republiky s dopisem spisovatele Josefa Škvoreckého prezidentu Ludvíku Svobodovi ze dne 8. dubna 1970 o okolnostech jeho pobytu v Torontu.

2012 únor – Alžběta II. Výběr z korespondence prezidentů republiky s představiteli britské královské rodiny – dokumenty týkající se úmrtí krále Jiřího VI. v únoru 1952, nástupu královny Alžběty II. na trůn a její korunovace v červnu 1953 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1974).

2012 březen - Jan Amos Komenský. Výběr dokumentů ze spisu sign. 202 801/70 – Jan Amos Komenský (pomník v Amsterdamu, hrob a muzeum v Naardenu) z fondu Kancelář prezidenta republiky.

2012 duben – Jaroslav Durych. Výběr dokumentů ze spisu inv. č. 3740 z fondu Kancelář prezidenta republiky, protokol R – Amnestie v kárných věcech: Jaroslav Durych, Eduard Opletal, Jiří Houška – s přímluvným dopisem Karla Čapka.

2012 květen – Atentát na Heydricha. Dokumenty o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z jeho spisu z tajného protokolu fondu Kancelář prezidenta republiky (signatura T 290/41, č.j. T 344/42).

2012 červen – Lidice a Ležáky. Výběr dokumentů ze spisů inv. č. 1488 (Lidice) a sign. 202 025/70 (Ležáky) z fondu Kancelář prezidenta republiky.

2012 červenec – Všesokolský slet. Dokumenty o X. všesokolském sletu v roce 1938 z fondu Kancelář prezidenta republiky (inv. č. 1073, sign. D 1579/39).

2012 srpen – Olympijské hry a Emil Zátopek. Pozdrav československých olympioniků z Helsinek 1952 prezidentu Klementu Gottwaldovi.

2012 září – Vodní dílo Orlík. Zpráva o výstavbě vodního díla Orlík a dokumenty k uvádění unikátních Kaplanových turbín do provozu (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 203 265/55 a 16 681/68).

2012 říjen – Druhý vatikánský koncil. Zprávy československého velvyslanectví v Římě informující o jednání Druhého vatikánského koncilu v roce 1962 (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 203 369/62).

2012 listopad – Mikoláš Aleš. Výběr dokumentů ze spisu inv. č. 1178 (Mikoláš Aleš – kresby z jeho rodinného života; Alšova rodina; vdova Marie Alšová) z fondu Kancelář prezidenta republiky.
2012 prosinec – Apollo XVII. Měsíční hornina a československá vlajka, která byla vynesena na Měsíc americkými astronauty během mise Apollo 17 – dar československému lidu (fond Kancelář prezidenta republiky, signatura 0 282/74).

Soubory ke stažení

Zpět na seznam zpráv