Publikováno: 30.11.-1

Studium v knihovně


 

Pro interní pracovníky je možné seznámit se s fondem knihovny již před návštěvou prostřednictvím Knihovního katalogu přístupného na Intranetu. Pro externí navštěvníky je až do odvolání přístupná pouze příruční knihovna v badatelně za podmínek stejných jako při studiu archiválií. Archiv nezajišťuje výpůjčky z ostatního fondu za účelem jejich zápůjček do badatelny.


 

Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

Badatelna Archivu Pražského hradu je z provozních důvodů uzavřena ve dnech 9. 7. – 24. 8. 2018.

Děkujeme za pochopení.

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií