Publikováno: 28.04.2014

Halata Martin


 

Kontakt:

Mgr. Martin Halata

Nový palác čp.1, CZ-119 08 Praha 1- Hrad

martin.halata@hrad.cz

T: +420 224373404

 

Osobní profil:

2015- : ředitel odboru spisového a archivního KPR

2003-2015  zástupce ředitelky odboru archivního a spisového KPR

2000 - 2016: vede Archiv Pražského hradu , správce kmenových fondů 16.-19. století

1998-2008: PF UJEP Ústí nad Labem, externí vyučující katedry historie

1995-2000 vedoucím Archivu Ústavu dějin umění

1992-2000: Ústav dějin umění AV ČR (vědecký pracovník, organizační tajemník pracoviště)

1992- 2000 - četné studijní pobyty v zahraniční (U.S.A.,Francie, Švédsko, Slovinsko, Německo)

1988-1992 : pomocná vědecká síla, studijní pobyt v archivu a fototéce Ústavu dějin umění AV ČR

1984-1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

1984-1986 : Knihovna Národního muzea, Praha

 

Pracovní zařazení v APH/OSAS KPR:

Samostatný odborný archivář, správce kmenových fondů 16.-19. století

 

Členství:

Člen České archivní společnosti, člen Slovinského spolku J.Plečnika v Praze, člen sbírkotvorné komise generálního ředitele NG v Praze

 

Odborný zájem:

Archivní služba a archivistika se zvláštním zřetelem k osobním fondům, ediční praxe novověkých pramenů, zvláště k dějinám kultury, slovinsko-české kulturní styky, kulturní dějiny 19. století, se zvláštním zřetelem na Hrad pražský, dějiny správy habsburského dvora 1800-1918, PH ve 20. Století

 

Bibliografie  M.Halata

Archivní pomůcky

Halata, Martin: František Žákavec (1878 – 1937). Inventář torza osobní pozůstalosti (1881 – 1914). Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 10 s. Interní tisk. , Halata, Martin: Josef Jeřábek (1877 – 1957). Inventář fondu. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 32 s. Interní tisk. ,Halata, Martin: Skicáře dómských architektů. Katalog fondu. Praha, Archiv PH 2007, interní tisk APH , Halata, Martin: Fotografická sbírka dómského architekta Kamila Hilberta, Praha 2008, interní tisk APH, Halata, Martin: Osobní fond Adolfina Knechtlová, Praha 2011.

 

Populárně -  vědecké publikace

Halata, Martin: Archivy příběhů, Zámeckým inspektorem v letech 1780 až 1816, Příběh dřevěného můstku, Rakouský císař a poslední český král Ferdinand I., in: Příběh Pražského hradu, s.22-30, 400-417 (+ anglická verze), Praha 2004

Halata, Martin: Alojz Gangl (1859-1935), slovinský sochař, in: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů 3., s.115 - 119, Praha 2010

Halata, Martin a kol.: Po stopách TGM na Pražském hradě/In the footstep of  TGM at Prague Castle 1918-1937, SPH Praha 2018

 

Zprávy, recenze

Halata, Martin: Štiri praške razstave o gledališču. Lutka 1995, č. 50, s. 158-162.

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově (ed. V. Ptáčková). Praha 1993, 263 s.,[ rec] Halata, Martin: Lutka 1996, č. 53, s. 135-137, 140.

Cesty a cestovatelé v raném novověku rec. Halata, Martin, in: Folia Historica Bohemica 18, 1997, s.395-397

Jarmila Hanzalová – osobní pozůstalosti, rodinné archivy: soupis z roku 1997. Praha 1997, 769 s. [rec] Halata, Martin: Umění 46, 1998, č. 1-2, s. 154-155.

Halata, Martin: Institutum Kondakovianum: 1999. in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích 10, 1999, č. 3-4, s. 4-5.

Halata, Martin: Archivy Slovinské republiky. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 9-19.

Halata, Martin: Digital European Cathedral Archives (DECA), in: Program Evropské unie Culture 2000- Projekty s českou účastí, Praha 2004, s.83- 87

Rozman, Ksenija : Franc Kavčič/Caucig in Češka Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana 2005, 115 s., 37 čb. a bar. obr. [rec.]: Halata Martin, Umění 54, 2006, č. 2, s. 203-204.

Halata, Martin- Suchý, M.: Fototéka Archivu Pražského hradu v letech 2001-2008, in: Archivní časopis 59,2009, č.1, s.55-59

Halata, Martin (et al.): Rekonstrukce Archivu Pražského hradu, in: Zprávy památkové péče 2010/5, s.351-35

Halata, Martin: Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. Zprávy památkové péče 2014/74, č. 3, s. 260–261

 

 

Encyklopedie, slovníky

Halata, Martin: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, hesla: Kuchynka, Rudolf, Společnost přátel starožitností, Časopis Společnosti přátel starožitností, s. 423, 773-774, 976-977, Praha, Academia 1995

Halata, Martin: Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky, hesla: Blumberger Jan, Chytková Isabella, Clary-Aldringen Karel, Clary-Aldringen Aloisie, Hlubinka Rudolf, Jeřábek Josef, Kruh propěstování dějin umění, Morávek Jan, Ranzmayer Jan, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, Šperling Ivan, Šubic Janez, Šubic Jurij, s.109,140, 141, 286, 313, 333, 427, 634, 647, 517, 759, 766, Praha , Academia 2006.

 

Katalogy výstav: texty, katalogová hesla, výstavní sborníky

Halata, Martin – Kříž, J.: A. Brauer, E. Fuchs, R. Hausner, A. Lehmden, in: Vídeňská škola fantasijního realismu (kat.). Praha 1992, s. 3-6, 11, 16, 21, 31-32.

Halata, Martin : Cech kolem roku 1600. In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783. Praha, Scriptorium 1997, s. 23-33.

Halata, Martin katalogová hesla V/63, V/189, V/190, V/191, V/508, V/509, in: Rudolf II. a Praha. [2.] Katalog vystavených exponátů. Praha, Správa Pražského hradu 1997+ anglická verze Rudolf II and Prague. London, Thames and Hudson 1997, s. 373, 379, 380-381

Halata, Martin – Lencová, J.: Nádherná krajina (kat.). Kralupy nad Vltavou 1997. 18 s.

Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 - 1952). Průvodní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR. Klementinum 2. 12. 1999 - 15. 1. 2000. [Uspoř.]: Halata, Martin. Praha, Národní knihovna ČR 1999. Nestr. Rés. rus. Edice Slovanské knihovny 

Halata, Martin: Muzeum Archeologického institutu N. P. Kondakova (1931 – 1952), in: Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 – 1952). (Kat., ed. M. Halata.) Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 1999, s. 16-22

Halata, Martin-Šula, M.- Halmanová, K.: I Giardini del Castello di Praga. Premio Internazionale C.Scarpa per il Giardino, Treviso 2002,74 s., passim

Pražský hrad ve fotografii. 1856-1900. = Prague Castle in Photographs. 1856-1900. [Ed.]: Halmanová, Klára. [Aut.]: Fučíková, Eliška - Halata, Martin -Halmanová, Klára - Scheufler, Pavel. Praha, Správa Pražského hradu 2005. 143 s., fot. [souběžný čes. a angl. text]

Halata, Martin - Karasová, D. : Židle a byrokracie z Hofburgu. In: Na 4 nohách : Sedací nábytek Pražského hradu, Praha : Správa Pražského hradu, 2006, s. 13-14, 30-50, 66, 70, 77.

Halata, Martin : Waldštejnův Jičín, 1946. In: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Praha, Academia 2007, s. 388-393.

Upodobitve ljubljanskih škofov, Narodna galerija Ljubljana, 2007, s. 294, 296-297, 300 - 301, kat.č. 14.3-14.5-14.10.

Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH Praha, 2012, s. 53-58, 152-160, 190-228, 241-253, 260-262, katalogová hesla s.99, 106, 111, 114, 115, 132, 136, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 206-207, 208, 210-211, 223, 250, 251, 252, 256-257

Halata, Martin a kol.: Koruna Matky měst. Dostavba chrámu sv. Víta ve fotografii.SPH Praha 2016, 185 s.

 

Sborníky

Halata, M: Archivář Morávek a soupis památek Jičínska (1907-1946), in: Archiváři ve XX. století, Jindřichův Hradec 2002, s.127-128

Halata, Martin : Das Museum des Archäologischen Kondakov-Instituts (1931-1952). In: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004, s. 327-338.

Halata, Martin: Archivní rozluka 1919-1925. Vznik a úkoly Archivu Pražského hradu. IN: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Sborník z vědecké konference. IN: Z Českého ráje a Podkrkonoší- supplementum 16, 2013 (vyšlo 2014), s. 264 – 298 

Halata, Martin: Auguste Portois. Gobelínové salony apartmánu Korunního páru. (1881–1883), IN: LENDER-ZIKMUND L. (ed.): Design- nábytek-interiér. Sborník k 70. narozeninám PhDr. D. Karasové, CSc., vyd. UPM Praha 2014, s. 66–73 

Halata, Martin: Fragnerův hradní rok 1965, IN: Johana Lomová- Jindřich Vybíral (edd.). Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Praha 2018, s. 546 - 570

 

Periodika

a) Populárně- naučná periodika

Halata, Martin: Soupis uměleckých památek Valdštejnova Jičína v korespondenci Jana Morávka a Zdeňka Wirtha. Muzejní noviny – Okresní muzeum a galerie Jičín 2, 1998, č. 14, s. 33-37.

Halata, Martin-Šula, M.: Rýsovna hradních architektů, in: Listy ze starohradské kroniky, 2005, č.1, s.10-15

 

b) Odborná periodika

Halata, Martin: Das St. Lukas Zunftbuch der Prager Altstadt aus den Jahren 1600 – 1656 und Ergebnisse seiner letzten Untersuchung, in: Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s. 58-61.

Lencová, J. – Halata, Martin: Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR. Umění 46, 1998, č. 6, s. 565-571.

Halata, Martin: Dvoje slovenik v arhivu Inštituta za zgodovino umetnosti v Pragi, in: Acta Historiae Artis Slovenica 4, 1999, s. 191-200.

Halata, Martin: Pro šlechty útěchu, in: Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Stavba 2008/2, s.18-23

Halata, Martin: Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860-1890, in: Historica Pragensia 2006/2 (vyšlo 2008), s. 94-115

 

Monografie, ostatní

Halata, Martin (ed.): Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600 – 1656. Praha, Academia 1996. 223 s.

Halata, Martin – Andrea Rousová, “ da Cristiano Sreder, pittore…”, in: Martin Mádl (ed.), Tencalla I. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Artefactum Praha 2012 (vyšlo 2013), s. 329 - 344

Halata, Martin ( s Dagmar Lieblovou): Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního inspektora, Academia Praha 2013, 311 s.

Halata, Martin-Dana Karasová-Michal Šula: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery 2013

Halata, M.: Pokoje pro pracující ženu, in Moderní žena. Osa Praha - Brno, (eds.) J. Chatrný – M. Halata, Brno 2015, s. 24-54, 105-113, přílohy 

 


 

Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

Badatelna Archivu Pražského hradu je z provozních důvodů uzavřena ve dnech 9. 7. – 24. 8. 2018.

Děkujeme za pochopení.

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií