Publikováno: 28.04.2014

Halata Martin


 

Kontakt:

Mgr. Martin Halata

Nový palác čp.1, CZ-119 08 Praha 1- Hrad

archivph@hrad.cz

T: +420 224373404

 

 

Osobní profil:

2015- : ředitel odboru spisového a archivního KPR

2003- dosud: zástupcem ředitele odboru archivního a spisového KPR

1998-2008: PF UJEP Ústí nad Labem, externí vyučující katedry historie

2000 - 2015: vede Archiv Pražského hradu (dosud) , správce kmenových fondů 16.-19. století

1995-2000 vedoucím Archivu Ústavu dějin umění

1992-2000: Ústav dějin umění AV ČR(vědecký pracovník)

1988-1992 : studijní pobyt v archivu Ústavu dějin umění AV ČR

1992- 2000 - četné studijní pobyty v zahraniční (U.S.A.,Francie, Švédsko, Slovinsko, Německo)

1984-1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

1984-1986 : Knihovna Národního muzea, Praha

 

Pracovní zařazení:

Samostatný odborný archivář, správce kmenových fondů 16.-19. století

Členství :
Člen České archivní společnosti, člen Slovinského spolku J.Plečnika v Praze, člen sbírkotvorné komise generálního ředitele NG v Praze

 

Odborný zájem

Archivní služba a archivistika se zvláštním zřetelem k osobním fondům, ediční praxe novověkých pramenů, zvláště k dějinám kultury, slovinsko-české kulturní styky, kulturní dějiny 19. století, se zvláštním zřetelem na Hrad pražský, dějiny správy habsburského dvora 1800-1918

Autor archivních pomůcek: Martin Halata: František Žákavec (1878 - 1937). Inventář torza osobní pozůstalosti (1881 - 1914). Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 10 s. Interní tisk. , Martin Halata: Josef Jeřábek (1877 - 1957). Inventář fondu. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. 32 s. Interní tisk. ,Martin Halata: Skicáře dómských architektů. Katalog fondu. Praha, Archiv PH 2007, interní tisk APH , Martin Halata: Fotografická sbírka dómského architekta Kamila Hilberta, Praha 2008, interní tisk APH , Martin Halata: Osobní fond Adolfina Knechtlová, Praha 2011.

 

Bibliografie do roku 2000:

Martin Halata: Štiri praške razstave o gledališču. Lutka 1995, č. 50, s. 158-162.

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově (ed. V. Ptáčková). Praha 1993, 263 s.,[ rec] Martin Halata: Lutka 1996, č. 53, s. 135-137, 140.

Martin Halata: Archivy Slovinské republiky. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 9-19.

Cesty a cestovatelé v raném novověku rec. Martin Halata, in: Folia Historica Bohemica 18, 1997, s.395-397

Jarmila Hanzalová - osobní pozůstalosti, rodinné archivy: soupis z roku 1997. Praha 1997, 769 s. [rec] Martin Halata: Umění 46, 1998, č. 1-2, s. 154-155.

Martin Halata: Institutum Kondakovianum: 1999. in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích 10, 1999, č. 3-4, s. 4-5.

Martin Halata: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, hesla: Kuchynka, Rudolf, Společnost přátel starožitností, Časopis Společnosti přátel starožitností, s. 423, 773-774, 976-977, Praha, Academia 1995

Martin Halata - Kříž, J.: A. Brauer, E. Fuchs, R. Hausner, A. Lehmden, in: Vídeňská škola fantasijního realismu (kat.). Praha 1992, s. 3-6, 11, 16, 21, 31-32.

Halata, Martin : Cech kolem roku 1600. In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783. Praha, Scriptorium 1997, s. 23-33.

Martin Halata katalogová hesla V/63, V/189, V/190, V/191, V/508, V/509, in: Rudolf II. a Praha. [2.] Katalog vystavených exponátů. Praha, Správa Pražského hradu 1997+ anglická verze Rudolf II and Prague. London, Thames and Hudson 1997, s. 373, 379, 380-381

Martin Halata - Lencová, J.: Nádherná krajina (kat.). Kralupy nad Vltavou 1997. 18 s.

Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 - 1952). Průvodní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR. Klementinum 2. 12. 1999 - 15. 1. 2000. [Uspoř.]: Halata, Martin. Praha, Národní knihovna ČR 1999. Nestr. Rés. rus. Edice Slovanské knihovny.

Martin Halata: Muzeum Archeologického institutu N. P. Kondakova (1931 - 1952), in: Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931 - 1952). (Kat., ed. M. Halata.) Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna 1999, s. 16-22

Martin Halata: Das St. Lukas Zunftbuch der Prager Altstadt aus den Jahren 1600 - 1656 und Ergebnisse seiner letzten Untersuchung, in: Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s. 58-61.

Martin Halata: Soupis uměleckých památek Valdštejnova Jičína v korespondenci Jana Morávka a Zdeňka Wirtha. Muzejní noviny - Okresní muzeum a galerie Jičín 2, 1998, č. 14, s. 33-37.

Martin Halata: Dvoje slovenik v arhivu Inštituta za zgodovino umetnosti v Pragi, in: Acta Historiae Artis Slovenica 4, 1999, s. 191-200.

Lencová, J. - Martin Halata: Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR. Umění 46, 1998, č. 6, s. 565-571.

Monografie, ostatní:

Martin Halata (ed.): Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600 - 1656. Praha, Academia 1996. 223 s.

 

Bibliografie po roce 2000:

Populárně- vědecké publikace

Martin Halata: Archivy příběhů, Zámeckým inspektorem v letech 1780 až 1816, Příběh dřevěného můstku, Rakouský císař a poslední český král Ferdinand I., in: Příběh Pražského hradu, s.22-30, 400-417 (+ anglická verze), Praha 2004

Martin Halata: Alojz Gangl (1859-1935), slovinský sochař, in: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů 3., s.115 - 119, Praha 2010

 

Zprávy, recenze

Martin Halata: Digital European Cathedral Archives (DECA), in: Program Evropské unie Culture 2000- Projekty s českou účastí, Praha 2004, s.83- 87

Rozman, Ksenija : Franc Kavčič/Caucig in Češka Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana 2005, 115 s., 37 čb. a bar. obr. [rec.]: Halata Martin, Umění 54, 2006, č. 2, s. 203-204.

Martin Halata- Suchý, M.: Fototéka Archivu Pražského hradu v letech 2001-2008, in: Archivní časopis 59,2009, č.1, s.55-59

Martin Halata (et al.): Rekonstrukce Archivu Pražského hradu, in: Zprávy památkové péče 2010/5, s.351-35

Martin Halata: Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. Zprávy památkové péče 2014/74, č. 3, s. 260-261

 

Encyklopedie, slovníky

Martin Halata: Nová encyklopedie českého výtvarného umění : Dodatky, hesla: Blumberger Jan, Chytková Isabella, Clary-Aldringen Karel, Clary-Aldringen Aloisie, Hlubinka Rudolf, Jeřábek Josef, Kruh propěstování dějin umění, Morávek Jan, Ranzmayer Jan, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, Šperling Ivan, Šubic Janez, Šubic Jurij, s.109,140, 141, 286, 313, 333, 427, 634, 647, 517, 759, 766, Praha , Academia 2006.

 

Katalogy výstav: texty, katalogová hesla, výstavní sborníky

Martin Halata-Šula, M.- Halmanová, K.: I Giardini del Castello di Praga. Premio Internazionale C.Scarpa per il Giardino, Treviso 2002,74 s., passim

Pražský hrad ve fotografii. 1856-1900. = Prague Castle in Photographs. 1856-1900. [Ed.]: Halmanová, Klára. [Aut.]: Fučíková, Eliška - Halata, Martin -Halmanová, Klára - Scheufler, Pavel. Praha, Správa Pražského hradu 2005. 143 s., fot. [souběžný čes. a angl. text]

Martin Halata - Karasová, D. : Židle a byrokracie z Hofburgu. In: Na 4 nohách : Sedací nábytek Pražského hradu, Praha : Správa Pražského hradu, 2006, s. 13-14, 30-50, 66, 70, 77.

Halata, Martin : Waldštejnův Jičín, 1946. In: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Praha, Academia 2007, s. 388-393.

Halata, Martin : Franc Ferdinand Kuenburg (1651-1731) , In: Ana Lavrič (ed.) : Upodobitve ljubljanskih škofov, Narodna galerija Ljubljana, 2007, s. 294, 296-297, 300 - 301, kat.č. 14.3-14.5-14.10.

Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH Praha, 2012, s. 53-58, 152-160, 190-228, 241-253, 260-262, katalogová hesla s.99, 106, 111, 114, 115, 132, 136, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 206-207, 208, 210-211, 223, 250, 251, 252, 256-257,

 

Sborníky

Halata, M: Archivář Morávek a soupis památek Jičínska (1907-1946), in: Archiváři ve XX. století, Jindřichův Hradec 2002, s.127-128

Halata, Martin : Das Museum des Archäologischen Kondakov-Instituts (1931-1952). In: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004, s. 327-338.

Halata, Martin: Archivní rozluka 1919-1925. Vznik a úkoly Archivu Pražského hradu. IN: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Sborník z vědecké konference. IN: Z Českého ráje a Podkrkonoší- supplementum 16, 2013 (vyšlo 2014), s. 264 - 298

Halata, Martin: Auguste Portois. Gobelínové salony apartmánu Korunního páru. (1881-1883), IN: LENDER-ZIKMUND L. (ed.): Design- nábytek-interiér. Sborník k 70. narozeninám PhDr. D. Karasové, CSc., vyd. UPM Praha 2014, s. 66-73

 

 

Periodika

a) Populárně- naučná periodika

Martin Halata-Šula, M.: Rýsovna hradních architektů, in: Listy ze starohradské kroniky, 2005, č.1, s.10-15

b) Odborná periodika

Martin Halata: Pro šlechty útěchu, in: Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Stavba 2008/2, s.18-23

Martin Halata: Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860-1890, in: Historica Pragensia 2006/2 (vyšlo 2008), s. 94-115

 

Monografie, ostatní:

Martin Halata - Andrea Rousová, " da Cristiano Sreder, pittore...", in: Martin Mádl (ed.), Tencalla I. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Artefactum Praha 2012 (vyšlo 2013), s. 329 - 344

Martin Halata ( s Dagmar Lieblovou): Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního inspektora, Academia Praha 2013, 311 s.

Martin Halata-Dana Karasová-Michal Šula: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery 2013

Halata, M.: Pokoje pro pracující ženu, in Moderní žena. Osa Praha - Brno, (eds.) J. Chatrný - M. Halata, Brno 2015, s. 24-54, 105-113, přílohy

 

 

 


 

Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

 

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií