Publikováno: 28.04.2014

Šula Michal


 

 

Kontakt:

Ing. arch. Michal Šula

Nový palác čp.1, CZ-119 08 Praha 1- Hrad

archivph@hrad.cz

T: +420 224 373 685

 

 

Osobní profil:

2001-2003: FF UK Praha, archivní kurz, 2001-2003

1991-1999: Fakulta architektury ČVUT Praha

 

 

Pracovní zařazení:

Odborný archivář. Správce plánových sbírek z 18.- 21. století.

 

 

Odborný zájem

Správa plánových fondů a sbírek. Specializace na historické stavební plány se zvláštním zřetelem na areál Pražského hradu a jeho stavební historii

 

 

Bibliografie od roku 2000

Michal Šula - Halata, Martin. Rýsovna hradních architektů. Listy ze starohradské kroniky. 2005,č. 1., s.10-15.

Michal Šula: Plány Antonína Kolaříka ve Staré plánové sbírce Archivu Pražského hradu. Historica Pragensia. 2005,č. 2., s.91-97.

Michal Šula : Pražský hrad ve fotografii II. Praha : Správa Pražského hradu, 2006. s. 10-13.

Michal Šula : Pražský hrad ve fotografii III. Praha : Správa Pražského hradu, 2007. s. 11-14.

Šula Michal, Chotěbor Petr: Soubor barokních plánů Rožmberského paláce. In: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.) Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. NPÚ, úz. Odbor. Pracoviště v Č. Budějovicích, České budějovice 2011, s. 212-217.

Šula Michal, Chotěbor Petr: Rožmberský palác na Pražském hradě - průčelí. In: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.) Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011, s. 175. – anglická mutace: The Rožmberks. A Short Exhibition Guide, České Budějovice 2011, s.175

 

Kolektiv autorů: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Praha: Správa Pražského hradu, 2012. Texty s. 53-57, 190, 220, 253-254. Katalogová hesla: s. 99, 116, 147, 148, 193, 194, 212, 252, 254 – 259. Barevnostní rekonstrukce: s. 210-211.

 

Martin Halata-Dana Karasová-Michal Šula: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery Praha 2013, 480 s.

 

 


 

Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

 

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií