Publikováno: 28.04.2014

Příruční knihovna Archivu Pražského hradu


 

Se založením Archivu Pražského hradu úzce souvisí budování příruční knihovny archivu, která původně vznikla z knižních fondů zaniklých úřadů. Po celou dobu své existence je soustavně rozšiřována nákupem nových i antikvárních publikací, odkazy či nákupy pozůstalostí a dary jednotlivců i institucí. V současnosti čítá přes čtrnáct tisíc svazků odborné literatury. Součástí knihovny je i uzavřená sbírka uměnovědné literatury, která čítá kolem tří tisíc svazků zejména cizojazyčné odborné oborové literatury. Výběr tematických okruhů knihovny je zaměřen na obsahovou náplň fondů a sbírek spravovaných Archivem Pražského hradu. Využívání knihovny je pro externí uživatele prezenční a řídí se knihovním řádem. Slouží vlastní archivní praxi, badatelům, výkonu památkové péče a ostatním odborným pracovištím na Pražském hradě. Katalog knihovny je od roku 1993 veden elektronickou formou a je zpřístupněn vnitřním informačním systémem. V dohledné době se připravuje zveřejnění na internetových stránkách. Pro starší část knihovního fondu je zpracován jmenný a předmětový lístkový katalog, na jehož zpřístupnění v elektronické podobě se pracuje. Knihovna je vedena v evidenci MK ČR a je tedy oprávněna využívat a povinna poskytovat služby meziknihovního výpůjčního systému.

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

Bc. Anna Jenšíková, anna.jensikova@hrad.cz, tel. č.: 224373684

 


 

Print article

Rychlý kontakt

 

Archiv Pražského hradu

III. nádvoří

119 08 Praha 1-Hrad

 

fax: + 420 22437 3257

e-mail: archivph@hrad.cz

fb: fb stránky

 

 

Informace

Badatelna Archivu Pražského hradu je z provozních důvodů uzavřena ve dnech 9. 7. – 24. 8. 2018.

Děkujeme za pochopení.

Badatelské hodiny

9:00-16:00
Přestávka 12:00-13:00

Žádáme badatele, aby nás kontaktovali, z důvodu sjednání si návštěvy APH, vždy prostřednictvím e-mailu archivph@hrad.cz a to minimálně týden předem.

Doporučujeme zájemci o prezenční zápůjčku knih žádost předem zaslat na el. adresu knihovnice APH.
Žádáme badatele, aby respektovali toto opatření!
Děkujeme.

 

Zásady vystavování archiválií