HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Odstoupení Antonína Novotného z funkce prezidenta republiky dne 22. března 1968 - prohlášení A. Novotného adresované Národnímu shromáždění a následné usnesení vlády ČSSR pověřující předsedu vlády výkonem některých pravomocí prezidenta republiky (fond Kancelář prezidenta republiky, čj. B III f/1-68).

2018 březen - Abdikace prezidenta Antonína Novotného 1968

Výběr dokumentů k vládní krizi a komunistickému převzetí moci v únoru 1948 - demise členů vlády za Čs. stranu národně socialistickou, Demokratickou stranu, Čs. stranu lidovou a Čs. sociální demokracii, audience u prezidenta Edvarda Beneše ve dnech 20.-25. února, přijatý návrh předsedy vlády Klementa Gottwalda na rekonstrukci vlády, ohlasy veřejnosti, žádosti o přijetí demise, vyjádření nesouhlasu i podpory prezidentu Benešovi, stížnosti a varování před očekávaným budoucím vývojem... (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. 111163/48; inv. č. 1757/A, C, D).

2018 únor - Únor 1948


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě