HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Zpráva o průběhu cestovního ruchu na Pražském hradě v roce 1967 - statistika návštěvnosti a tržeb, kvalita služeb, dopravní obslužnost, zhodnocení kulturních akcí aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. Kol 36/4-68, čj. E I d/19-68).

2017 srpen - Cestovní ruch na Pražském hradě

Dokumenty k Adolfu Schwarzenbergovi a zákonu č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou - styky s prezidenty republiky a vzájemné návštěvy v letech 1935-1945, dopis Adolfa Schwarzenberga Edvardu Benešovi z 3. května 1947 doručený prostřednictvím Jana Masaryka se žádostí o spravedlnost, projednávání a schválení zákona dne 10. července 1947, zpráva Odboru právního KPR a upozornění na vážné mezinárodní a ústavní pochybnosti, doporučení k podpisu a zajištění podpisu prezidenta E. Beneše aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1505/D; sign. T 1821/47).

2017 červenec  - Lex Schwarzenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě