HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Projevy a kritické připomínky občanů k organizaci a průběhu voleb v Československu v letech 1948-1968 - požadavky na volnou soutěž politických stran a vyhlášení svobodných a tajných voleb adresované prezidentu republiky (fond Kancelář prezidenta republiky, sign. T 974/48; sign. 27213/69/D).

2017 říjen - Svobodné volby

Zpráva o postupu prací na stavbě české dálnice ze srpna 1939 a informace o stavu a postupu prací při výstavbě prvního úseku čs. dálniční sítě z listopadu 1968 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1154, sign. D 3744/40; čj. A I f/66-68).

2017 září - Dálnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě