HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Dopisy, rezoluce a jiná podání občanů, včetně příslušníků jiných národností, vyjadřující odhodlání bránit republiku a demokracii, adresované prezidentu E. Benešovi v době stupňujícího se ohrožení Československa ze strany nacistického Německa v létě a září 1938 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1059).

2018 září - Mnichovská krize 1938

 

Okupace Československa v srpnu 1968 - výběr dokumentů, které se nahromadily v sekretariátu prezidenta republiky během srpnových událostí, rezoluce, provolání, plakáty, letáky aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, protokol T, sign. 0 1513/68 a 0 1183/68).

2018 srpen - Srpen 1968

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě