HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Spis malíře Josefa Lady - blahopřání prezidenta republiky k narozeninám, včetně neodeslané gratulace k nedožitým sedmdesátinám, zřízení památníku v Hrusicích aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 3081, sign. 657301/58).

2017 prosinec - Josef Lada

 

Dokumenty ze spisů k Marie Curie-Skłodowské - pobyt v Lánech u prezidenta T. G. Masaryka v červnu 1925, žádost o podporu pro dr. Františka Běhounka a jeho plánovanou cestu na severní pól z března 1926 aj. (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 776; inv. č. 670, sign. D 6775/29).

2017 listopad - Marie Curie-Sklodowská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě