HLAVNÍ STRÁNKA

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


V depozitářích archivu se nachází archivní materiál v rozsahu více než 1.000 běžných metrů.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Udělování a propůjčování státních vyznamenání patřilo a patří mezi tradiční pravomoci československých a českých prezidentů již od roku 1922, kdy byly zřízeny Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv se nachází v budově bývalého Ústavu šlechtičen v Jiřské ulici čp. 2.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


Archiv umožňuje každému žadateli za podmínek stanovených vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem nahlížet do archiválií.

Kategorie: Hlavní stránka
Publikováno: 29.04.2014


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Archiválie měsíce

Výběr dokumentů ze spisů k Ústavě ČSR ze dne 9. května 1948 (ústavní zákon č. 150/1948 Sb.) - přijetí deputace Ústavního výboru Národního shromáždění prezidentem E. Benešem dne 29. 11. 1946, soupis nevyřízených a sporných bodů k 24. 1. 1948, připomínkové řízení k návrhu z 12. 4. 1948, rozbor ustanovení o prezidentu republiky, žádosti a ohlasy odborné i laické veřejnosti (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 2052 a 2042).

2018 květen - Ústava 1948

Výběr dokumentů ze spisů generála Rudolfa Gajdy - dopis a podpora prezidentu E. Benešovi v srpnu 1938, zahlazení odsouzení civilních soudů z let 1929-1934 a trestu odnětí vojenské hodnosti v březnu 1939, jednání s prezidentem E. Háchou, činnost během německé okupace, žádosti o propuštění ze zajišťovací vazby po osvobození v roce 1945 (fond Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1332; sign. T 381/25).

2018 duben - Generál Radola Gajda

 

Rychlý kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

tel.: 224 373 682

e-mail:archivkpr@hrad.cz

 

 

badatelské hodiny:

pondělí - pátek od 8.00 do 16.30 po dohodě